Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Una investigació educativa sobre un programa de competència familiar
Autor/es Orte Socias, Maria del Carme
Matèries en català: Educació ; Drogues i joventut -- Illes Balears ; Educació familiar -- Illes Balears
Matèries en castella: Drogas -- Consumo -- Prevención
Matèries en anglès: Education ; Family education ; Narcotics and youth -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  En aquest document presentam una investigació educativa sobre un programa de prevenció de les drogodependències. Es tracta d’un programa de prevenció selectiu multicomponent adreçat als pares, els seus fills i filles d’edats compreses entre sis i dotze anys i la família com a totalitat. El programa titulat Programa de competència familiar és una adaptació realitzada pel Grup d’Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES) de la UIB, del programa titulat Streghtening Family Program, de la Professora K. Kumpfer de la Universitat de Utah, als Estats Units. Aquest programa, de catorze setmanes de durada, el duen a terme professionals, formats prèviament per a la seva implementació amb les famílies, amb suport i assessorament continuat des de l’inici del programa fins a la seva finalització. ; En este documento presentamos una investigación educativa sobre un programa de prevención de las drogodependencias. Se trata de un programa de prevención selectivo multicomponente dirigido a los padres, sus hijos e hijas de edades comprendidas entre seis y doce años y la familia como totalidad. El programa titulado Programa de Competencia Familiar es una adaptación realizada por el grupo de investigación GIFES de la UIB, del programa titulado Streghtening Family Program, de la Profesora K. Kumpfer de la Universidad de Utah, en Estados Unidos. Este programa, de catorce semanas de duración, lo llevan a cabo profesionales formados previamente para la implementación del mismo con las familias, con apoyo y asesoramiento continuado desde el inicio del programa hasta su finalización
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2005, pp 284-295
Identificador:  8460974324
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess