Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Les ciències de l’educació i la recerca universitària a Catalunya i a les Illes Balears
Autor/es Colom Cañellas, Antoni J.
Matèries en català: Didàctica i metodologia ; Educació ; Educació inclusiva -- Illes Balears
Matèries en castella: Educación inclusiva -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Inclusive education -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  En aquest treball es pretén un estudi comparatiu de la situació investigadora que, en ciències de l’educació, es dóna a les universitats de Catalunya, públiques i privades, i a la Universitat de les Illes Balears, tot fent referència a les tesis doctorals presentades i a les recerques subvencionades tant per organismes públics com privats. Es conclou amb alguns plantejaments de política investigacional sobre la base de la formació d’investigadors, els ajuts als projectes i el manteniment de les línies de recerca, a fi d’extreure unes orientacions bàsiques d’actuació. ; En este trabajo se pretende un estudio comparativo de la situación investigadora que en ciencias de la educación se da entre las universidades de Cataluña, publicas y privadas, y la Universidad de las Islas Baleares en referencia a las tesis doctorales presentadas y a las investigaciones subvencionadas tanto por organismos públicos como privados. Se concluye con algunos planteamientos de política investigacional sobre la base de la formación de investigadores, a las ayudas a los proyectos y al mantenimiento de las líneas de investigación, extrayéndose de todo ello orientaciones básicas de actuación
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2005, pp 268-283
Identificador:  8460974324
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess