Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’alumnat universitari de la comunitat autònoma de les Illes Balears
Autor/es Ballester Brage, Lluís ; Nadal Cristóbal, Andreu
Matèries en català: Ensenyament universitari -- Illes Balears
Matèries en castella: Enseñanza universitaria -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: University Education -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  El propòsit d’aquest article és oferir, necessàriament sintetitzat, el resultat d’una exhaustiva anàlisi sobre alumnat universitari de la comunitat autònoma de les Illes Balears en els últims anys. L’estudi, desenvolupat gràcies a la col·laboració de diversos organismes, analitza en detall els indicadors de bàsics i les variables de context. ; El propósito de este artículo es ofrecer, necesariamente sintetizado, el resultado de un exhaustivo análisis sobre el alumnado universitario de la comunidad autónoma de las Islas Baleares en los últimos años. El estudio, desarrollado gracias a la colaboración de diversos organismos, analiza en detalle los indicadores básicos y las variables de contexto.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2005, pp 172-233
Identificador:  8460974324
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess