Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Aproximació a l’educació a Eivissa i Formentera
Autor/es Garcia Muñoz, Maria Agustina ; Torres Mora, Vicent
Matèries en català: Educació -- Illes Balears -- Eivissa ; Educació -- Illes Balears -- Formentera
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Education -- Spain -- Balearic Islands -- Ibiza ; Education -- Spain -- Balearic Islands -- Formentera
Resum-Abstract:  Aquest treball pretén fer conèixer alguns trets característics del sistema educatiu de les illes d’Eivissa i Formentera. Es basa en informacions recollides de primera mà i s’han tancat les dades a 30 d’abril. Com que es disposava d’un document elaborat el curs 1997-98, moment en el qual es va fer efectiu el traspàs de competències en matèria d’educació a la comunitat autònoma de les Illes Balears, s’ha considerat oportú prendre’l com a punt de referència per a l’anàlisi comparativa en alguns dels indicadors analitzats. ; Este trabajo pretende dar a conocer alguna de las características del sistema educativo de las islas de Ibiza y Formentera. Se basa en informaciones recogidas de primera mano y se han cerrado los datos a 30 de abril. Dado que se disponía de un documento elaborado el curso 1997-98, momento en el que se hizo efectivo el traspaso de competencias en materia de educación a la comunidad autónoma de la Islas Baleares, se ha considerado oportuno tomarlo como punto de referencia para el análisis comparativo en algunos de los indicadores analizados.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2005, pp 150-171
Identificador:  8460974324
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess