Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Educació i alumnat estranger al sistema educatiu de les Illes Balears: un repte del present i amb projecció de futur
Autor/es Vidaña Fernández, Luis
Matèries en català: Educació ; Educació -- Illes Balears
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Education Research Spain Balearic Islands
Resum-Abstract:  Aquest capítol de l’anuari pretén assolir tres objectius bàsics: • En primer lloc, continuar la tasca encetada al treball previ contingut a l’anuari de l’any 2004 actualitzant les dades corresponent al present any i complementant la visió de determinats aspectes entorn de la situació de l’alumnat estranger dins el sistema educatiu balear. • Analitzar les estratègies i els programes d’acollida, d’atenció i, en suma, de les línies de treball de la integració de l’alumnat estranger a les etapes de l’ensenyament obligatori, en el marc de les Illes. • Reflexionar sobre del futur immediat de la convivència entre cultures al territori balear des de la visió del model intercultural. ; Este capítulo del anuario pretende conseguir tres objetivos básicos: • En primer lugar, continuar la tarea iniciada en el trabajo previo del anuario del año 2004, actualizando los datos correspondientes al presente año y completando la visión de determinados aspectos entorno a la situación del alumnado extranjero en el sistema educativo balear. • Analizar las estrategias y los programas de acogida, de atención y, en suma, de las líneas de trabajo de la integración del alumnado extranjero en las etapas de la enseñanza obligatoria, en el marco de las Islas. • Reflexionar sobre el futuro inmediato de la convivencia entre culturas en el territorio balear des de la visión del modelo intercultural.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2005, pp 108-149
Identificador:  8460974324
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess