Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El batxillerat a les Illes Balears
Autor/es Franch Serra, Pere ; Perelló Beau, Manel
Matèries en català: Educació ; Ensenyament secundari -- Illes Balears
Matèries en castella: Enseñanza secundaria -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Secondary Education -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  Aquest estudi pretén fer conèixer la situació del batxillerat a les Illes Balears. Analitza les dades de matrícula del període 1995-2004 i completa aquestes xifres amb els resultats acadèmics comptabilitzats, preferentment, en taxes per poder comparar-los amb la resta de les comunitats.Així mateix, contextualitza els resultats de batxillerat entre els resultats de la resta d’etapes educatives i en repassa breument les característiques acadèmiques. ; Este estudio pretende dar a conocer la situación del bachillerato en las Islas Baleares. Analiza los datos de matrícula del periodo 1995-2004 y completa estas cifras con las de los resultados académicos contabilizados, mayoritariamente, en tasas para poder compararlos con las demás comunidades.Asimismo, contextualiza los resultados de bachillerato entre los resultados del resto de las etapas educativas y repasa brevemente sus características académicas.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2005, pp 56-107
Identificador:  8460974324
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess