Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’educació primària a Mallorca
Autor/es Pomar Fiol, M. Isabel
Matèries en català: Educació ; Educació primària -- Illes Balears -- Mallorca
Matèries en castella: Educación primaria -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Study and teaching (Primary) Spain Majorca
Resum-Abstract:  El present treball aporta un conjunt de dades actualitzades amb la finalitat d’identificar alguns trets de l’educació primària a l’illa de Mallorca. Identifica, també, algunes de les preocupacions i perspectives de futur, a curt i mitjan termini, a partir de les dades recollides, dels reptes que té plantejats l’educació primària i d’algunes de les experiències innovadores que s’estan desenvolupant a la nostra illa. ; El presente trabajo aporta un conjunto de datos actualizados con la finalidad de identificar algunos rasgos de la educación primaria en Mallorca. Identifica también algunas de las preocupaciones y perspectivas de futuro, a corto y medio plazo, a partir de los datos recogidos, de los retos que tiene planteados la educación primaria y de algunas de las experiencias innovadoras que se están desarrollando en nuestra isla.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2005, pp 36-55
Identificador:  8460974324
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess