Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Anàlisi, reptes i perspectives del sistema educatiu de les Illes Balears
Autor/es March Cerdà, Martí Xavier
Matèries en català: Política educativa -- Illes Baleares ; Educació
Matèries en castella: Política educativa -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Education policy -- Spain -- Balearic Isalnds
Resum-Abstract:  Un dels objectius d’aquesta introducció de l’Anuari de l’educació de les Illes Balears 2005 és analitzar la realitat educativa de les Illes Balears durant el darrer curs escolar; tanmateix, cal assenyalar que el desenvolupament d’aquesta anàlisi any rere any implica, d’entrada, un problema important, ja que els canvis que es poden constatar són mínims, almenys des d’una perspectiva quantitativa; però si els canvis quantitatius són mínims, és evident que es poden assenyalar petits canvis o tendències que ens poden ajudar a tenir una radiografia clara del sistema escolar de les Illes Balears. Una radiografia que no pretén ésser exhaustiva, però que té la intenció de fer conèixer els trets del sistema educatiu que són més significatius, almenys des de la nostra perspectiva. ; Uno de los objetivos de esta introducción del Anuari de l’educació de les Illes Balears 2005 es analizar la realidad educativa de las Islas Baleares durante este último curso escolar; no obstante, hay que señalar que el desarrollo de este análisis de año en año implica, de entrada, un problema importante, ya que los cambios que se pueden constatar son mínimos, al menos desde una perspectiva cuantitativa; pero si los cambios cuantitativos son mínimos, es evidente que se pueden señalar pequeños cambios o tendencias que nos ayuden a tener una radiografía clara del sistema escolar de las Islas Baleares. Una radiografía que no pretende ser exhaustiva, pero que tiene la intención de dar a conocer aquellas características más significativas del sistema educativo, al menos en nuestra opinión
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2005, pp 14-33
Identificador:  8460974324
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess