Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El desenvolupament de les competències educatives no universitàries a la comunitat autònoma de les Illes Balears (1998-2003)
Autor/es Sureda Garcia, Bernat
Matèries en català: Educació ; Educació -- Illes Balears
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Education Spain Balearic Islands
Resum-Abstract:  L’objectiu del present article és analitzar el desenvolupament legislatiu de les competències educatives no universitàries a la comunitat autònoma de les Illes Balears (1998-2003). En aquest sentit, s’analitzen diversos aspectes de la legislació educativa balear, tals com la qüestió de la regulació del model lingüístic, anterior a les transferències educatives, la regulació dels organismes de participació, la posada en marxa de l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu, la determinació dels currículums propis, les propostes de formació del professorat, etc. ; El objetivo del presente artículo es analizar el desarrollo legislativo de las competencias educativas no universitarias en la comunidad autónoma de las Islas Baleares (1998-2003). En este sentido se analizan diversos aspectos de la legislación educativa balear, tales como la cuestión de la regulación del modelo lingüístico, anterior a las transferencias educativas, la regulación de los organismos de participación, la puesta en marcha del Instituto de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo, la determinación de los currículums propios, las propuestas de formación del profesorado, etc.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2004, pp 258-271
Identificador:  8460935302
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess