Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El Programa d’intervenció educativa (PIE) de l’IES Aurora Picornell (2003-2004)
Autor/es Aguilar Suárez, Alicia ; Ramis Bibiloni, Maria Magdalena ; Rosselló Costa, Maria Antònia
Matèries en català: Educació ; Intervenció educativa
Matèries en castella: Educación
Matèries en anglès: Education
Resum-Abstract:  En el present article s’analitza l’aplicació del Projecte d’intervenció educativa (PIE) a l’IES Aurora Picornell (2003-2004) de Palma. Es tracta d’un centre que, en el marc de la seva autonomia escolar, ha desenvolupat un projecte d’intervenció educativa de caràcter innovador que doni resposta, d’una banda, a les noves necessitats socials i educatives i, d’una altra, a la diversitat existent, en una etapa significativa com és l’educació secundària obligatòria. ; En el presente artículo se realiza un análisis sobre la aplicación del Proyecto de intervención educativa (PIE) en el IES Aurora Picornell (2003-2004) de Palma. Se trata de un centro que, en el marco de su autonomía escolar, ha desarrollado su proyecto de intervención educativa de carácter innovador que dé respuesta, por una parte, a las nuevas necesidades sociales y educativas y, por otra parte, a la diversidad existente, en una etapa significativa como es la educación secundaria obligatoria.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2004, pp 218-231
Identificador:  8460935302
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess