Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Els projectes d’intervenció educativa: una iniciativa institucional de reforçament de l’autonomia dels centres
Autor/es Sbert i Garau, Miquel
Matèries en català: Educació ; Intervenció educativa
Matèries en castella: Educación
Matèries en anglès: Education
Resum-Abstract:  En el present article es fa una introducció als projectes d’intervenció educativa, quan varen sorgir, per què varen sorgir, les característiques més significatives, etc. Així mateix es fa una anàlisi sobre la filosofia que va informar la posada en marxa d’aquests projectes d’intervenció educativa en el marc de l’autonomia dels centres, com també la relació de centres que varen desenvolupar i desenvolupen aquests projectes. ; En el presente artículo se hace una introducción a los proyectos de intervención educativa, cuando surgieron, por qué surgieron, sus características más significativas, etc. Asimismo se hace un análisis sobre la filosofía que informó la puesta en marcha de estos proyectos de intervención educativa en el marco de la autonomía de los centros, así como la relación de centros que desarrollaron y desarrollan estos proyectos.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2004, pp 212-217
Identificador:  8460935302
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess