Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La funció educativa dels centres residencials de protecció de menors de les Illes Balears
Autor/es Oliver Torelló, Josep Lluís ; Touza Garma, Carmen
Matèries en català: Educació ; Centres d'acolliment d'infants i adolescents -- Illes Balears ; Infants -- Protecció, assistència, etc. -- Illes Balears
Matèries en castella: Centros de acogida de menores -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Group homes for children -- Spain -- Balearic Islands ; Almshouses -- Spain -- Balearic Islands ; Child welfare -- Spain --Balearic Islands
Resum-Abstract:  En aquest article presentem els resultats d’una enquesta realitzada entre les entitats de titularitat pública i privada que gestionen els centres de guarda de menors en la nostra comunitat autònoma. El nostre objectiu és presentar una descripció del marc en el qual han de realitzar les funcions que actualment els són encomanades i de les dificultats que aquestes mateixes entitats perceben per realitzar-les. Per acabar, hem intentat plantejar els reptes que, en la nostra opinió, caracteritzen en aquest moment l’atenció residencial. ; En este artículo presentamos los resultados de una encuesta realizada entre las entidades de titularidad pública y privada que gestionan los centros de guarda de menores en nuestra comunidad autónoma. Nuestro objetivo es presentar una descripción de cuál es el marco en el que deben realizar las funciones que actualmente les son encomendadas y cuáles son las dificultades que ellas mismas perciben para realizarlas. Para terminar, hemos intentado plantear los retos que, en nuestra opinión, caracterizan en estos momentos a la atención residencial.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2004, pp 170-187
Identificador:  8460935302
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess