Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Problemes estratègics i de finançament de la Universitat de les Illes Balears.Contribució a un debat necessari sobre la funció de la UIB
Autor/es Manera Erbina, Carles
Matèries en català: Educació ; Planificació educativa -- Illes Balears
Matèries en castella: Planificación educativa -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Education policy
Resum-Abstract:  L’objectiu d’aquest treball és fer una anàlisi sobre els problemes estratègics i de finançament de la Universitat de les Illes Balears. El primordial objectiu d’aquesta aportació és contribuir a un debat sobre la funció de la UIB en l’estructura econòmica i social de les Balears, tot partint d’una premissa fonamental: la Universitat hauria de ser una peça clau en la revisió assenyada del model de creixement illenc i, per tant, no es pot arraconar d’una discussió en la qual caldria que participàs més activament.Alhora, és determinant exigir a la UIB un esforç de reorganització interna i d’adequació de l’entitat a uns entorns que canvien amb enorme rapidesa i que generen tota casta d’externalitats. ; El objetivo de este trabajo es analizar los problemas estratégicos y de financiación de la Universidad de les Illes Balears. El principal objetivo de esta aportación es contribuir a un debate sobre la función de la UIB en la estructura económica y social de Baleares, partiendo de una premisa fundamental: la Universidad debería ser una pieza clave en la revisión seria del modelo de crecimiento isleño y, por tanto, no se puede marginar de una discusión en la que su participación activa es muy necesaria. Al mismo tiempo, es determinante exigir a la UIB un esfuerzo de reorganización interna y de adecuación de la entidad a unos entornos que cambian con una enorme rapidez y que generan toda clase de externalidades.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2004, pp 150-167
Identificador:  8460935302
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess