Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’educació a l’illa de Menorca: llums, ombres i reptes
Autor/es Alzina Seguí, Pere
Matèries en català: Educació ; Educació -- Illes Balears -- Minorca
Matèries en castella: Educación -- Baleares (Comunidad Autónoma) -- Menorca
Matèries en anglès: Education ; Education -- Spain -- Balearic Islands -- Minorca
Resum-Abstract:  El present treball aporta un conjunt de dades actualitzades amb l’objectiu d’identificar els trets particulars del sistema educatiu de l’illa de Menorca i les seves especificitats.També identifica les possibles causes de la situació actual, una situació globalment positiva, i s’endinsa en la història dels darrers anys, en els quals s’ha consolidat una escola pública potent, basada en la innovació i l’adaptació als nous temps. Identifica també les preocupacions i les línies de futur. ; El presente trabajo aporta un conjunto de datos actualizados con el objetivo de identificar las características particulares del sistema educativo de la isla de Menorca y sus especificidades.También identifica las posibles causas de la situación actual, globalmente positiva, profundizando en la historia de los últimos años, durante los cuales se ha consolidado una escuela pública potente, basada en la innovación y adaptación a los nuevos tiempos. Identifica también las preocupaciones y las líneas de futuro.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2004, pp 106-125
Identificador:  8460935302
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess