Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Educació i immigració a les Illes Balears: cap a una dualització escolar i social?
Autor/es March Cerdà, Martí Xavier ; Orte Socias, Maria del Carme
Matèries en català: Educació ; Ensenyament -- Illes Balears ; Educació -- Aspectes demogràfics -- Illes Balears
Matèries en castella: Enseñanza -- Aspectos demográficos -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Education -- Spain -- Balearic Islands ; Education -- Demographic aspects -- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  L’objectiu d’aquest treball és analitzar un dels fenòmens més significatius dels darrers anys del segle XX i primers del segle XXI a Espanya i a les Illes Balears: la immigració escolar a la comunitat autònoma de les Illes Balears i els seus efectes més importants.Així, d’una banda, s’analitza l’evolució del procés d’immigració escolar a les Balears, a partir de l’anàlisi de diverses dades, com el nombre d’estudiants per nivells, per illes, per tipus de centre o per procedència, i, d’altra banda, es fa una valoració d’aquestes dades, amb una especial referència a la possibilitat d’entrar en una dinàmica de dualització escolar i social en funció de la forma com es duu a terme el procés d’escolarització a les Illes Balears. ; El objetivo de este trabajo es analizar uno de los fenómenos más significativos de los últimos años del siglo XX y los primeros del siglo XXI en España y en las Islas Baleares: la inmigración escolar en la comunidad autónoma de las Islas Baleares y sus efectos más importantes. Así, por una parte, se analiza la evolución del proceso inmigratorio escolar en las Baleares, a partir del análisis de los diversos datos, tales como el número de estudiantes por niveles, por islas, por tipo de centro o por procedencia, y, por otra parte, se hace una valoración de estos datos, haciendo una especial referencia a la posibilidad de entrar en una dinámica de dualización escolar y social, en función de la forma como se lleva a cabo el proceso de escolarización en las Islas Baleares.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2004, pp 80-105
Identificador:  8460935302
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess