Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     L’educació secundària obligatòria a les Balears: situació i perspectives
Autor/es Catalan Fernàndez, Albert ; Rayó Ferrer, Miquel
Matèries en català: Educació ; Ensenyament secundari -- Illes Balears
Matèries en castella: Enseñanza secundaria -- Baleares (Comunidad Autónoma)
Matèries en anglès: Education ; Study and teaching (Secondary)-- Spain -- Balearic Islands
Resum-Abstract:  El present treball analitza la situació actual de l’educació secundària obligatòria (ESO) a les Illes Balears; ofereix algunes dades significatives; fa una breu reflexió sobre els models contraposats que les dues darreres lleis del sistema educatiu (LOGSE i LOCE) proposen per a aquesta etapa educativa; exposa els principals problemes de l’etapa, a més de suggerir algunes de les principals qüestions del futur més immediat, sense oblidar de fer un esment a la crítica situació d’indefinició pel que fa a l’aplicació de la Llei orgànica de qualitat de l’educació (LOCE) a causa de la nova situació política a l’Estat després de les eleccions del dia 14 de març. ; El presente trabajo contempla la situación actual de la educación secundaria obligatoria (ESO) en las Islas Baleares; ofrece algunos datos significativos; hace una breve reflexión sobre los modelos contrapuestos que las dos últimas leyes del sistema educativo (LOGSE y LOCE) proponen para esta etapa educativa; expone los principales problemas de la etapa, además de sugerir alguna de las principales cuestiones de su más inmediato futuro, sin olvidar una mención a la crítica situación de indefinición por lo que hace a la aplicación de la Ley orgánica para la calidad educativa (LOCE) debida a la nueva situación política en el Estado tras las elecciones generales del 14 de marzo.
Font:  Anuari de l’educació de les Illes Balears 2004, pp 62-79
Identificador:  8460935302
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess