Examina


Anuari de l’educació de les Illes Balears 2004
Universitat de les Illes Balears; Fundació Guillem Cifre de Colonya
ISSN: 8460935302 ; 
Matèries en català: Ensenyament -- Illes Balears -- Revistes ; Educació -- Illes Balears -- Revistes ; Educació ; Didàctica
Matèries en anglès: Study and teaching -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals ; Education -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 275 p. - 

Anuari de l’educació de les Illes Balears 2005
Universitat de les Illes Balears; Fundació Guillem Cifre de Colonya
ISSN: 8460974324 ; 
Matèries en català: Ensenyament -- Illes Balears -- Revistes ; Educació -- Illes Balears -- Revistes ; Educació ; Didàctica
Matèries en anglès: Study and teaching -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals ; Education -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 418 p. - 

Anuari de l’educació de les Illes Balears 2006
Universitat de les Illes Balears; Fundació Guillem Cifre de Colonya
ISSN: 8461131134 ; 
Matèries en català: Ensenyament -- Illes Balears -- Revistes ; Educació -- Illes Balears -- Revistes ; Educació ; Didàctica
Matèries en anglès: Study and teaching -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals ; Education -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 475 p. - 

Anuari de l’educació de les Illes Balears 2007
Universitat de les Illes Balears; Fundació Guillem Cifre de Colonya
ISSN: 1888-2617 ; 
Matèries en català: Ensenyament -- Illes Balears -- Revistes ; Educació -- Illes Balears -- Revistes ; Educació ; Didàctica
Matèries en anglès: Study and teaching -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals ; Education -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 388 p. - 

Anuari de l’educació de les Illes Balears 2008
Universitat de les Illes Balears; Fundació Guillem Cifre de Colonya
ISSN: 1888-2617 ; 
Matèries en català: Ensenyament -- Illes Balears -- Revistes ; Educació -- Illes Balears -- Revistes ; Educació ; Didàctica
Matèries en anglès: Study and teaching -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals ; Education -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 367 p. - 

Anuari de l’educació de les Illes Balears 2009
Universitat de les Illes Balears; Fundació Guillem Cifre de Colonya
ISSN: 1889-805x ; 
Matèries en català: Ensenyament -- Illes Balears -- Revistes ; Educació -- Illes Balears -- Revistes ; Educació ; Didàctica
Matèries en anglès: Study and teaching -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals ; Education -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 532 p. - 

Anuari de l’educació de les Illes Balears 2010
Universitat de les Illes Balears; Fundació Guillem Cifre de Colonya
ISSN: 1889-805x ; 
Matèries en català: Ensenyament -- Illes Balears -- Revistes ; Educació -- Illes Balears -- Revistes ; Educació ; Didàctica
Matèries en anglès: Study and teaching -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals ; Education -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 473 p. - 

Anuari de l’educació de les Illes Balears 2011
Universitat de les Illes Balears; Fundació Guillem Cifre de Colonya
ISSN: 1889-805x ; 
Matèries en català: Ensenyament -- Illes Balears -- Revistes ; Educació -- Illes Balears -- Revistes ; Educació ; Didàctica
Matèries en anglès: Study and teaching -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals ; Education -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 395 p. - 

Anuari de l’educació de les Illes Balears 2012
Universitat de les Illes Balears; Fundació Guillem Cifre de Colonya
ISSN: 1889-805x ; 
Matèries en català: Ensenyament -- Illes Balears -- Revistes ; Educació -- Illes Balears -- Revistes ; Educació ; Didàctica
Matèries en anglès: Study and teaching -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals ; Education -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 426 p. - 

Anuari de l’educació de les Illes Balears 2013
Universitat de les Illes Balears; Fundació Guillem Cifre de Colonya
ISSN: 1889-805x ; 
Matèries en català: Ensenyament -- Illes Balears -- Revistes ; Educació -- Illes Balears -- Revistes ; Educació ; Didàctica
Matèries en anglès: Study and teaching -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals ; Education -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 508 p. - 

Anuari de l’educació de les Illes Balears 2014
Universitat de les Illes Balears; Fundació Guillem Cifre de Colonya
ISSN: 1889-805x ; 
Matèries en català: Ensenyament -- Illes Balears -- Revistes ; Educació -- Illes Balears -- Revistes ; Educació ; Didàctica
Matèries en anglès: Study and teaching -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals ; Education -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 521 p. - 

Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015
Universitat de les Illes Balears; Fundació Guillem Cifre de Colonya
ISSN: 1889-805x ; 
Matèries en català: Ensenyament -- Illes Balears -- Revistes ; Educació -- Illes Balears -- Revistes ; Educació ; Didàctica
Matèries en anglès: Study and teaching -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals ; Education -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 541 p. - 

Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016
Universitat de les Illes Balears; Fundació Guillem Cifre de Colonya
ISSN: 1889-805x ; 
Matèries en català: Ensenyament -- Illes Balears -- Revistes ; Educació -- Illes Balears -- Revistes ; Educació ; Didàctica
Matèries en anglès: Study and teaching -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals ; Education -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 595 p. - 

Anuari de l’educació de les Illes Balears 2017
Universitat de les Illes Balears; Fundació Guillem Cifre de Colonya
ISSN: 1889-805x ; 
Matèries en català: Ensenyament -- Illes Balears -- Revistes ; Educació -- Illes Balears -- Revistes ; Educació ; Didàctica
Matèries en anglès: Study and teaching -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals ; Education -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 342 p. - 

Anuari de l’educació de les Illes Balears 2018
Universitat de les Illes Balears; Fundació Guillem Cifre de Colonya
ISSN: 1889-805x ; 
Matèries en català: Ensenyament -- Illes Balears -- Revistes ; Educació -- Illes Balears -- Revistes ; Educació ; Didàctica
Matèries en anglès: Study and teaching -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals ; Education -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 428 p. - 

Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019
Universitat de les Illes Balears; Fundació Guillem Cifre de Colonya
ISSN: 1889-805X ; 
Matèries en català: Ensenyament -- Illes Balears -- Revistes ; Educació -- Illes Balears -- Revistes ; Educació ; Didàctica
Matèries en anglès: Study and teaching -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals ; Education -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 456 p. - 

Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020
Universitat de les Illes Balears; Fundació Guillem Cifre de Colonya
ISSN: 1889-805X ; 
Matèries en català: Ensenyament -- Illes Balears -- Revistes ; Educació -- Illes Balears -- Revistes ; Educació ; Didàctica
Matèries en anglès: Study and teaching -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals ; Education -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 474 p. - 

Anuari de l’educació de les Illes Balears 2021
Universitat de les Illes Balears; Fundació Guillem Cifre de Colonya
ISSN: 1889-805X ; 
Matèries en català: Ensenyament -- Illes Balears -- Revistes ; Educació -- Illes Balears -- Revistes ; Educació ; Didàctica
Matèries en anglès: Study and teaching -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals ; Education -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 501 p. - 

Anuari de l’educació de les Illes Balears 2022
Universitat de les Illes Balears; Fundació Guillem Cifre de Colonya
ISSN: 1889-805X ; 
Matèries en català: Ensenyament -- Illes Balears -- Revistes ; Educació -- Illes Balears -- Revistes ; Educació ; Didàctica
Matèries en anglès: Study and teaching -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals ; Education -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 561 p. - 

Anuari de l’educació de les Illes Balears 2023
Universitat de les Illes Balears; Fundació Guillem Cifre de Colonya
ISSN: 1889-805X ; Dipòsit legal: PM-2548-2004
Matèries en català: Ensenyament -- Illes Balears -- Revistes ; Educació -- Illes Balears -- Revistes ; Educació ; Didàctica
Matèries en anglès: Study and teaching -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals ; Education -- Spain -- Balearic Islands -- Periodicals
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 494 p. -