Examina


Educació i immigració a les Illes Balears: cap a una dualització escolar i social?  - March Cerdà, Martí Xavier; Orte Socias, Maria del Carme
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2004, pp 80-105 - 26 p. - Ver registro completo
El desenvolupament de les competències educatives no universitàries a la comunitat autònoma de les Illes Balears (1998-2003)  - Sureda Garcia, Bernat
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2004, pp 258-271 - 14 p. - Ver registro completo
El Programa d’intervenció educativa (PIE) de l’IES Aurora Picornell (2003-2004)  - Aguilar Suárez, Alicia; Ramis Bibiloni, Maria Magdalena; Rosselló Costa, Maria Antònia
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2004, pp 218-231 - 15 p. - Ver registro completo
El sistema educatiu de les Illes Balears: realitat i perspectives  - March Cerdà, Martí Xavier
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2004, pp 14-26 - 13 p. - Ver registro completo
El trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH) en la infància: l’estudi IMAT  - Servera Barceló, Mateu
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2004, pp 200-211 - 12 p. - Ver registro completo
Elements per a l’anàlisi sobre la investigació educativa a les Illes Balears  - March Cerdà, Martí Xavier
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2004, pp 186-199 - 15 p. - Ver registro completo
Els estudis universitaris a les Illes Balears  - Ballester Brage, Lluís
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2004, pp 126-149 - 24 p. - Ver registro completo
Els projectes d’intervenció educativa: una iniciativa institucional de reforçament de l’autonomia dels centres  - Sbert i Garau, Miquel
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2004, pp 212-217 - 6 p. - Ver registro completo
La funció educativa dels centres residencials de protecció de menors de les Illes Balears  - Oliver Torelló, Josep Lluís ; Touza Garma, Carmen
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2004, pp 170-187 - 15 p. - Ver registro completo
La Universitat Oberta per a Majors: un programa pioner i innovador  - Orte Socias, Maria del Carme; Vives Barceló, Margalida; Macías González, Liberto
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2004, pp 232-255 - 25 p. - Ver registro completo
L’educació a l’illa de Menorca: llums, ombres i reptes  - Alzina Seguí, Pere
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2004, pp 106-125 - 20 p. - Ver registro completo
L’educació infantil a les Illes Balears  - Riera Jaume, Maria Antònia; Mir Pozo, M. Lluïsa
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2004, pp 28-61 - 34 p. - Ver registro completo
L’educació secundària obligatòria a les Balears: situació i perspectives  - Catalan Fernàndez, Albert; Rayó Ferrer, Miquel
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2004, pp 62-79 - 18 p. - Ver registro completo
Problemes estratègics i de finançament de la Universitat de les Illes Balears. Contribució a un debat necessari sobre la funció de la UIB - Manera Erbina, Carles
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2004, pp 150-167 - 18 p. - Ver registro completo