Examina


Abús sexual infantil en estudiants universitaris  - Orte Socias, Maria del Carme; Benavente, Beatriz; Casado Mena, Susana; Ballester Brage, Lluís
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2012, pp 254-266 - 13 p. - Ver registro completo
Apunts sobre la realitat del centre integrat de formació professional nauticopesquera  - Mulet Covas, Antoni; Estaràs Fernández, Joan
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2012, pp 66-78 - 13 p. - Ver registro completo
Crisi econòmica, retallades i política escolar: cap a un nou elitisme educatiu  - March Cerdà, Martí Xavier
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2012, pp 18-40 - 23 p. - Ver registro completo
Disseny d’un centre de referència nacional de formació professional  - Verdejo Rodríguez, Consuelo; Estaràs Fernández, Joan
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2012, pp 80-105 - 26 p. - Ver registro completo
El paper de les associacions de pares i mares d’alumnes en el sistema educatiu de les Illes Balears  - Gomila Grau, M. Antònia
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2012, pp 152-167 - 16 p. - Ver registro completo
El sistema educatiu a les Illes Balears en xifres (2012)  - Pascual Barrio, Belén M.; Ballester Brage, Lluís
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2012, pp 352-384 - 33 p. - Ver registro completo
Els programes de qualificació professional inicial de les Illes Balears. Bases per a un diagnòstic  - Amer Fernàndez, Joan Alfred
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2012, pp 106-117 - 12 p. - Ver registro completo
Equips educatius d’atenció primerenca a les Illes Balears Notes per ajudar a entendre’n la història i realitat present - Arnaiz Sancho, Vicenç
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2012, pp 42-48 - 7 p. - Ver registro completo
Es Pratet, una escola en construcció...  - Thomàs Mulet, Rosa
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2012, pp 338-350 - 13 p. - Ver registro completo
Estabilització de l’alumnat estranger i augment de la demanda de formació d’adults  - Vidaña Fernández, Luis
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2012, pp 117-151 - 34 p. - Ver registro completo
Estudi comparatiu del rendiment acadèmic dels estudiants amb els títols de grau i amb els de l’ordenació anterior  - Montaño Moreno, Juan José; Mairata Creus, Maria Jesús; Palou Oliver, Maria
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2012, pp 206-217 - 12 p. - Ver registro completo
La biblioteca educadora: espai d’intervenció socioeducativa  - Rayó González, Mar
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2012, pp 220-233 - 14 p. - Ver registro completo
La formació professional del sistema educatiu a les Illes Balears. Quina formació professional hi ha en els papers?  - Estaràs Fernández, Joan; Sureda Busquets, Onofre
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2012, pp 50-65 - 16 p. - Ver registro completo
L’anuari de l’educació de les Illes Balears de 2012: un any difícil per a l’educació  - Direcció de l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2012, pp 12-16 - 5 p. - Ver registro completo
L’educació al llarg de tota la vida com a element clau per a l’envelliment actiu  - Vives Barceló, Margalida
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2012, pp 234-251 - 18 p. - Ver registro completo
L’experiència d’un projecte docent bilingüe a la Facultat d’Economia i Empresa de la UIB  - Jacob Escauriaza, Marta; Payeras Llodrà, Margalida; Alemany Hormaeche, Margarita; Garcia Sastre, M. Antònia
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2012, pp 290-304 - 15 p. - Ver registro completo
Opinió del professorat i l’alumnat sobre la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació  - Calafat Albertí, Amador; Grau Garrigues, Maria Josep
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2012, pp 306-325 - 20 p. - Ver registro completo
Població universitària d’Eivissa i Formentera (2011): passat, present i futur de l’educació superior a les illes Pitiüses  - Tur Ferrer, Gemma; Arrabal Cormenzana, Marina
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2012, pp 168-204 - 37 p. - Ver registro completo
Sistema educatiu de les Illes Balears: variables de context, indicadors de sistema i resultats. Cap a un compromís social per l’educació  - Equip de l’IAQSE
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2012, pp 386-416 - 31 p. - Ver registro completo
Un estudi aproximatiu a l’imaginari social dels professionals que intervenen amb joves infractores a les Illes Balears  - Pozo Gordaliza, Rosario
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2012, pp 268-289 - 22 p. - Ver registro completo
Una escola per a tothom. Integració d’un infant de dos anys amb alteracions comunicatives i relacionals  - Roman Allès, Francesca
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2012, pp 326-337 - 12 p. - Ver registro completo