Examina


Burnout als centres públics d’ensenyament secundari de les Illes Balears  - Sánchez Llull, David
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2011, pp 80-117 - 38 p. - Ver registro completo
Canvi de tendència o estabilització de la població escolar de les Illes Balears  - Vidaña Fernández, Luis
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2011, pp 118-153 - 36 p. - Ver registro completo
CEIP El Pilar: l’escola rural, escola de valors  - Riera Riera, Esperança
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2011, pp 328-334 - 7 p. - Ver registro completo
Educació i societat turística a les Illes Balears. L’impacte de l’economia de serveis turístics en l’abandonament educatiu prematur  - Amer Fernàndez, Joan Alfred
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2011, pp 154-173 - 20 p. - Ver registro completo
El CP Antoni Juan de Maó: un centre obert a la multiculturalitat  - Sintes Rita, M. Victòria
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2011, pp 318-327 - 10 p. - Ver registro completo
El desenvolupament de la formació professional a les Illes Balears. Els centres integrats de formació professional  - Estaràs Fernández, Joan; Molino Roca, Àngels; Sorell Adrover, Cristina; Verdejo Rodríguez, Consuelo; Amengual Coll, Gabriel
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2011, pp 50-78 - 29 p. - Ver registro completo
El sistema escolar a les Illes Balears en xifres (2011)  - Pascual Barrio, Belén M.
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2011, pp 336-358 - 23 p. - Ver registro completo
Estudi de l’ansietat i l’estrès en la població d’estudiants de Balears. Relació amb el rendimient acadèmic  - Grases Colom, Glòria
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2011, pp 266-283 - 18 p. - Ver registro completo
Estudiants universitaris a l’illa de Menorca: dades per a l’anàlisi  - Alzina Seguí, Pere
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2011, pp 174-199 - 26 p. - Ver registro completo
L’anuari de l’educació de les Illes Balears de 2011: l’educació com una sortida a la crisi econòmica  - Direcció de l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2011, pp 12-16 - 5 p. - Ver registro completo
L’aprenentatge al llarg de la vida com a element clau dins l’envelliment actiu i la qualitat de vida  - Vives Barceló, Margalida
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2011, pp 238-264 - 27 p. - Ver registro completo
L’educació als museus d’art contemporani. El cas d’Es Baluard, Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma  - Bauzà Medrano, Aina
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2011, pp 202-220 - 19 p. - Ver registro completo
L’educació com a consens o com a conflicte: el camí envers l’èxit o envers el fracàs educatiu i social  - March Cerdà, Martí Xavier
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2011, pp 18-47 - 30 p. - Ver registro completo
Qualitat i impacte social, cultural i educatiu de les escoles de música reconegudes de les Illes Balears  - Berbel Gómez, Noemí
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2011, pp 360-387 - 28 p. - Ver registro completo
Treball en xarxa amb menors a sa Pobla  - Font i Mach, Jaume; Pons Morell, Margalida
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2011, pp 222-234 - 13 p. - Ver registro completo
Una dècada del Projecte d’implantació de sistemes de gestió de qualitat als centres docents de les Illes Balears (2001-2011)  - Sancho Castañer, Joan Antoni
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2011, pp 284-316 - 33 p. - Ver registro completo