Examina


Abandonament escolar a les Illes Balears  - Pascual Barrio, Belén M. ; Ballester Brage, Lluís
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2010, pp 180-201 - 22 p. - Ver registro completo
Anàlisi del perfil i de les causes de l’abandonament a l’educació superior  - Mairata Creus, Maria Jesús; Montaño Moreno, Juan José; Palou Oliver, Maria; Miró de Mesa, Roman; Sánchez, Raquel
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2010, pp 202-219 - 18 p. - Ver registro completo
Anàlisi dels determinants dels nivells d’escolarització en l’ensenyament postobligatori  - Oliver, Francesc; Rosselló, Joan
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2010, pp 150-179 - 30 p. - Ver registro completo
CEIP Santa Gertrudis: Aquesta escola la fem tots  - Claustre de mestres del CEIP Santa Gertrudis; Maria de las Heras
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2010, pp 374-385 - 12 p. - Ver registro completo
CP Sant Lluís: «El dret a participar» Una experiència de participació infantil a l’escola... i al poble  - Pons Fanals, Fernando
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2010, pp 364-373 - 10 p. - Ver registro completo
Efectes del suport social en els alumnes d’un programa universitari per a gent gran. El cas de la UOM  - Vives Barceló, Margalida
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2010, pp 276-304 - 29 p. - Ver registro completo
El massatge infantil aplicat a l’escola: noves estratègies per a la millora de la qualitat afectiva i emocional en atenció primerenca  - Femenias Andreu, Maria
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2010, pp 330-344 - 15 p. - Ver registro completo
El procés d’integració curricular de les TIC com a factor afavoridor de la innovació educativa al CEIP Santa Maria del Mar de Cala d’Or  - Claustre de professorat del CEIP Santa Maria del Mar
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2010, pp 346-363 - 18 p. - Ver registro completo
El Programa de policia tutor a les Illes Balears  - Covas Femenia, Rafel
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2010, pp 236-256 - 21 p. - Ver registro completo
El sistema escolar a les Illes Balears en xifres (2010)  - Pascual Barrio, Belén M.
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2010, pp 388-407 - 20 p. - Ver registro completo
Interessa, realment, l’educació a la societat de les Illes Balears?  - March Cerdà, Martí Xavier
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2010, pp 18-36 - 19 p. - Ver registro completo
La formació professional com a element clau per a la societat del futur  - Estaràs Fernández, Joan; Molino Roca, Àngels; Mulet Covas, Antoni; Sorell Adrover, Cristina; Verdejo Rodríguez, Consuelo
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2010, pp 98-117 - 20 p. - Ver registro completo
La proposta socioeducativa del Grec  - Estarellas Colom, Gregori
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2010, pp 222-235 - 14 p. - Ver registro completo
Limitacions per a la participació educativa de les famílies als centres de secundària de les Illes Balears  - Ballester Brage, Lluís
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2010, pp 258-275 - 18 p. - Ver registro completo
L’Anuari de l’Educació de les Illes Balears de 2010: un instrument per reflexionar sobre els reptes de l’educació a les Illes Balears  - Direcció de l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2010, pp 12-15 - 4 p. - Ver registro completo
L’assoliment de la competència en comunicació lingüística en llengua catalana i en llengua castellana per l’alumnat de les Illes Balears  - Equip de l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2010, pp 68-96 - 29 p. - Ver registro completo
L’educació a Eivissa: dades, reflexions i perspectives de futur  - Fernández Otero, Edelmiro
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2010, pp 38-66 - 29 p. - Ver registro completo
L’eficiència relativa de l’ensenyament a través de la videoconferència respecte a l’ensenyament tradicional  - Pons Florit, David
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2010, pp 306-329 - 24 p. - Ver registro completo
Model d’organització de centres  - Perelló Beau, Manel
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2010, pp 408-463 - 56 p. - Ver registro completo
Un téntol a l’arribada massiva d’alumnat de l’estranger al sistema educatiu balear  - Vidaña Fernández, Luis
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2010, pp 118-148 - 31 p. - Ver registro completo