Examina


Avaluació de l’adquisició de procediments científics per part de l’alumnat de 4t d’ESO i de 2n de batxillerat a les Illes Balears  - Grup FIPS
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2009, pp 106-137 - 32 p. - Ver registro completo
Característiques sociològiques dels alumnes universitaris de les Illes Balears. Curs 2008-2009  - Ballester Brage, Lluís
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2009, pp 286-313 - 28 p. - Ver registro completo
Costums d'oci i valoració del consum per part dels estudiants universitaris i de batxillerat a Mallorca  - Colom Cañellas, Antoni J.; Fernández Bennàssar, M. Carme; Pastor Homs, M. Immaculada; Rincón Verdera, Joan Carles
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2009, pp 358-404 - 47 p. - Ver registro completo
Educació per a la salut: la prevenció del mal d’esquena en el context escolar  - Vidal Conti, Josep; Cantallops Ramón, Jaime; Borràs Rotger, Pere Antoni; Ponseti Verdaguer, F. Xavier; Palou Sampol, Pere
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2009, pp 424-436 - 13 p. - Ver registro completo
El CEIP Margalida Florit de Ciutadella: anàlisi d’una escola transparent  - Claustre de mestres del CEIP Margalida Florit
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2009, pp 450-462 - 13 p. - Ver registro completo
El col·legi públic de Sant Jordi d’Eivissa i els fons de llibres: anàlisi d’una experiència  - Plaza Nieto, Cecilia
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2009, pp 464-474 - 11 p. - Ver registro completo
El sistema escolar a les Illes Balears en xifres (2009)  - Pascual Barrio, Belén M.
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2009, pp 506-522 - 17 p. - Ver registro completo
Els béns del sistema educatiu de les Illes Balears  - March Cerdà, Martí Xavier
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2009, pp 20-44 - 25 p. - Ver registro completo
Indicadors per a l’anàlisi del sistema educatiu de Menorca  - Alzina Seguí, Pere
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2009, pp 46-104 - 59 p. - Ver registro completo
Intervencions de l’educadora social a la residència de la Bonanova  - Sastre Navarro, Alba
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2009, pp 346-356 - 11 p. - Ver registro completo
La llengua catalana a la UIB: l’ús a la docència i la recerca a la Universitat de les Illes Balears (cursos 1999-2000 a 2007-2008) i coneixement subjectiu (autoavaluació) de l’alumnat (curs 2008-2009). Una actualització  - Bassa i Martín, Ramon
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2009, pp 240-285 - 46 p. - Ver registro completo
La qualitat educativa a l'ESO. Anàlisi multivariable d'una selecció d'indicadors educatius  - Orte Socias, Maria del Carme; Ballester Brage, Lluís; Oliver Torelló, Josep Lluís; Pascual Barrio, Belén M.
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2009, pp 476-504 - 29 p. - Ver registro completo
L’anuari de l’educació de les Illes Balears de 2009: un instrument per posar en valor l’educació  - Direcció de l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2009, pp 14-17 - 4 p. - Ver registro completo
L’escolarització com a mecanisme d’integració dels alumnes estrangers  - Vidaña Fernández, Luis
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2009, pp 138-171 - 34 p. - Ver registro completo
L’escoleta Waldorf de Mallorca: una educació del futur  - Pla Jansà, Laura
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2009, pp 438-449 - 12 p. - Ver registro completo
Programa experimental per millorar la convivència en els centres educatius de secundària mitjançant la inclusió de la figura professional d’un tècnic d’intervenció socioeducativa  - Salas Planas, Susana; Garau López, Mica; Muñoz Hernández, Mar
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2009, pp 316-344 - 29 p. - Ver registro completo
Situació de l’educació musical elemental a les Illes Balears: les escoles de música i/o dansa reconegudes  - Berbel Gómez, Noemí
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2009, pp 172-206 - 35 p. - Ver registro completo
Un programa aquàtic amb un vessant educatiu per a alumnes greument afectats  - Cantallops Ramón, Jaime; Vidal Conti, Josep; Borràs Rotger, Pere Antoni; Ponseti Verdaguer, F. Xavier; Palou Sampol, Pere
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2009, pp 406-422 - 17 p. - Ver registro completo