Examina


Dades educatives de l’Illa de Menorca: 2004-2007. Tendències i perspectives  - Alzina Seguí, Pere
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2007, pp 138-178 - 41 p. - Ver registro completo
Donar respostes a la diversitat. IES Josep Miquel Guàrdia d’Alaior, Illa de Menorca  - Alzina Seguí, Pere
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2007, pp 330-349 - 20 p. - Ver registro completo
Educació i inmigració a les Illes Balears: característiques i anàlisi evolutiva  - Vidaña Fernández, Luis
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2007, pp 96-136 - 41 p. - Ver registro completo
El sistema escolar a les Illes Balears en xifres  - Pascual Barrio, Belén M.
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2007, pp 352-362 - 11 p. - Ver registro completo
Els menors immigrants no acompanyats a les Illes Balears  - Oliver Torelló, Josep Lluís
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2007, pp 208-221 - 14 p. - Ver registro completo
Escoletes de Menorca. Què ho ha fet i ho fa possible?  - Arnaiz Sancho, Vicenç; Martí Llufriu, Joan Manel
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2007, pp 40-60 - 21 p. - Ver registro completo
Estat actual i futur immediat de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears  - Gómez, Enrique; Palou, Miquel; Vergés, Agustí
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2007, pp 62-81 - 20 p. - Ver registro completo
Evolució, descripció i perspectives de l’educació física i l’esport a les Illes Balears  - Palou Sampol, Pere; Ponseti Verdaguer, F. Xavier; Borràs Rotger, Pere Antoni; Vidal Conti, Josep
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2007, pp 82-94 - 13 p. - Ver registro completo
La investigació educativa a la UIB: anàlisi dels projectes d’investigació (1997-2006)  - Orte Socias, Maria del Carme; Pascual Barrio, Belén M.
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2007, pp 224-242 - 19 p. - Ver registro completo
La participació de l’alumnat en la gestió i organització del centre: com podem fer de l’escola un espai per a tots i totes  - San Juan, Cristina; Sbert, Catalina; Pomar Fiol, M. Isabel
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2007, pp 306-329 - 24 p. - Ver registro completo
La participació dels municipis en la millora de l’educació. Una proposta: crear un observatori municipal de l’educació  - Bauzà Sampol, Antoni; Cerdà Martorell, Joan
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2007, pp 364-380 - 17 p. - Ver registro completo
Les habilitats bàsiques. L’alfabetització funcional de la població de les Illes Balears  - Jiménez Castillo, Juan
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2007, pp 244-265 - 22 p. - Ver registro completo
L’alumnat universitari en el context del sistema universitari de les Illes Balears  - Ballester Brage, Lluís
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2007, pp 180-205 - 26 p. - Ver registro completo
L’anuari de l’educació de les Illes Balears de 2007: un instrument per conèixer i debatre la situació del sistema educatiu balear  - Direcció de l’Anuari de l’educació de les Illes Balears
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2007, pp 12-15 - 4 p. - Ver registro completo
L’orientació psicopedagògica en els centres d’educació secundària de les Illes Balears  - Bauzà Sampol, Antoni
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2007, pp 276-305 - 30 p. - Ver registro completo
Projecte de validació d’una escala per a la detecció del tracte inadequat envers la gent gran  - Touza Garma, Carmen
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2007, pp 266-275 - 10 p. - Ver registro completo
Reflexions sobre la realitat educativa de les Illes Balears. Per què són tan difícils els pactes educatius?  - March Cerdà, Martí Xavier
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2007, pp 18-38 - 21 p. - Ver registro completo