Examina


Avaluació del procés d’execució del programa de competència familiar  - Orte Socias, Maria del Carme; Touza Garma, Carmen
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2006, pp 352-375 - 24 p. - Ver registro completo
Bibliografia de l’educació a les Illes Balears (2000-2006)  - Sureda Garcia, Bernat; Motilla Salas, Xavier
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2006, pp 304-313 - 10 p. - Ver registro completo
Cinquanta anys d’investigació educativa a les Illes Balears (1956-2005): una aproximació bibliomètrica  - Oliver Trobat, Miquel F.
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2006, pp 314-351 - 38 p. - Ver registro completo
El creixement de l’alumnat estranger a les Illes Balears al llarg del curs 2005-2006. Una aproximació als resultats acadèmics i a la seva integració escolar  - Vidaña Fernández, Luis
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2006, pp 196-236 - 41 p. - Ver registro completo
Elements de reflexió per a l’anàlisi del sistema educatiu de les Illes Balears  - March Cerdà, Martí Xavier
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2006, pp 14-41 - 28 p. - Ver registro completo
Els models d’escolarització a Mallorca: les relacions entre l’escola pública i l’escola privada  - March Cerdà, Martí Xavier; Pascual Barrio, Belén M.
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2006, pp 176-195 - 20 p. - Ver registro completo
Estratègies dels joves front de les necessitats. El cas de Mallorca  - Ballester Brage, Lluís
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2006, pp 390-407 - 18 p. - Ver registro completo
Evolució del projecte sociocultural Jovent: la dinamització del barri de sa Indioteria  - Cloquell Manresa, Andreu; Rayó Bordoy, Miquel À.
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2006, pp 280-302 - 23 p. - Ver registro completo
La formació professional a les Illes Balears: anàlisi de la situació actual  - Martorell Mas, Miquel
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2006, pp 44-99 - 56 p. - Ver registro completo
Les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears  - Garcias Salvà, Maties
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2006, pp 158-174 - 17 p. - Ver registro completo
Les imatges de la immigració a Mallorca: interpretacions de la multiculturalitat i la ciutadania  - Pascual Galmés, Antònia
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2006, pp 376-388 - 13 p. - Ver registro completo
L’adaptació dels infants i les seves famílies a les escoletes de Menorca  - Arnaiz Sancho, Vicenç
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2006, pp 432-444 - 13 p. - Ver registro completo
L’alumnat immigrant en el CP Joan Mas (Pollença)  - Cerdà Moragues, Margalida
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2006, pp 408-421 - 14 p. - Ver registro completo
L’anuari de l’educació de les Illes Balears del 2006: un instrument per comprendre, millorar i prestigiar el sistema educatiu balear  - Direcció de l’Anuari de l’educació de les Illes Balears
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2006, pp 10-12 - 3 p. - Ver registro completo
L’atenció educativa a l’alumnat amb necessitats especials. Descripció de la situació a les Illes Balears  - Forteza Forteza, Dolors; Verger Gelabert, Sebastià
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2006, pp 100-123 - 24 p. - Ver registro completo
L’educació d’adults a les Illes Balears  - Rincón Verdera, Joan Carles
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2006, pp 124-157 - 34 p. - Ver registro completo
L’ús del català a la docència i la recerca a la Universitat de les Illes Balears (cursos 1999-2000 a 2005-2006)  - Bassa i Martín, Ramon
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2006, pp 238-277 - 40 p. - Ver registro completo
Modernització social i canvi educatiu a les Illes Balears. El nivell educatiu augmenta  - Ballester Brage, Lluís
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2006, pp 446-468 - 23 p. - Ver registro completo
Projecte de formació de qualitat a l’IES Sa Colomina (Eivissa)  - Roig Martí, Dolors; Hernández González, M. Carmen; Olariaga Rodríguez, Ernesto; Cardona Benítez, Antònia; Bonet Torres, Josefa; Ramon Tur, Lourdes
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2006, pp 422-431 - 10 p. - Ver registro completo