Examina


Adaptació dels processos formatius de la FP a una situació de confinament. Centre integrat de formació professional Son Llebre  - Aguiló, Lola; Díaz, Pilar; Rosselló, Carol; Salvà, Beni; Poquet, Margalida
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 412-423 - 12 p. - Ver registro completo
Calvià, municipi compromès amb l’educació afectiva i sexual  - Sedano, Sandra
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 374-385 - 12 p. - Ver registro completo
Cap a una escola inclusiva i coeducativa, què ens ha ensenyat el confinament  - Subirats, Marina
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 16-25 - 10 p. - Ver registro completo
Consolidació de la tendència ascendent de l’alumnat estranger i distribució municipal a la comunitat balear. Resultats de l’informe PISA 2018 en relació amb l’alumnat immigrant i nadiu  - Vidaña Fernández, Luis
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 124-142 - 19 p. - Ver registro completo
COVID-19, desigualtat educativa i nous escenaris per a l’èxit escolar i educatiu  - Direcció de l’Anuari de l’educació de les Illes Balears
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 12-14 - 3 p. - Ver registro completo
Educació a casa més enllà del confinament  - Imbernón, Francesc
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 396-401 - 6 p. - Ver registro completo
El camí envers una coeducació conscient. Els serveis d’atenció educativa infantil (0-3 anys) de Menorca volem ser serveis de coeducació  - Truyol, Laura; Gomila, Cristina
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 298-308 - 11 p. - Ver registro completo
El GIPEC IB, també al servei de la comunitat educativa  - Sancho, Joan Antoni
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 170-194 - 25 p. - Ver registro completo
El programa d’educació afectiva i sexual «Amb tots els sentits»  - Aranguren, Rosa M.; Tomàs, Antònia M.; Ordinas, Margalida
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 316-332 - 17 p. - Ver registro completo
El sistema educatiu a les Illes Balears  - Bauzà, Antoni; Vives Barceló, Margalida; Pascual Barrio, Belén M.; Amer Fernàndez, Joan Alfred
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 28-60 - 33 p. - Ver registro completo
Els adolescents i les pantalles addictives a les Illes Balears  - Albis, Jordi; March, Catalina; Alomar, Joan
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 260-273 - 14 p. - Ver registro completo
Els programes universitaris per a persones més grans de cinquanta anys milloren la percepció de qualitat de vida dels participants  - Macías, Liberto
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 196-205 - 10 p. - Ver registro completo
Els reptes de l’educació arran de la pandèmia  - Cifre, Josep Antoni
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 8-9 - 2 p. - Ver registro completo
Els tallers per a pares, mares i alumnes sobre pornografia i educació afectivosexual  - Ballester, Lluís
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 386-392 - 7 p. - Ver registro completo
Els trastorns emocionals greus a l’escola pública de les Illes Balears  - Sánchez, David; Piña, Cristina
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 274-297 - 24 p. - Ver registro completo
Evolució dels resultats en competència matemàtica de l’alumnat de les Illes Balears  - Garí, Rut; Real, Xavier
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 110-123 - 14 p. - Ver registro completo
Implicació parental i relació entre família i escola en temps de confinament  - Oliver, M. Antònia; Muñoz, Ruth; Gomila, M. Antònia
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 424-434 - 11 p. - Ver registro completo
Introducció al monogràfic COVID-19 i educació  - Amer, Joan; Ballester, Lluís
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 394-395 - 2 p. - Ver registro completo
Introducció al monogràfic d’educació afectiva i sexual  - Sedano, Sandra; Ballester, Lluís
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 310-315 - 6 p. - Ver registro completo
La biblioteca de l’IES Joan Ramis i Ramis a través del temps  - Caruana, Mercedes; Orfila, Miquel; Cursach, Margarida
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 224-232 - 9 p. - Ver registro completo
La importància del professional de la psicologia educativa en temps de pandèmia  - De Jesús, Shannon; Ribas, Juana María; González, Victoria; Frías, Cinthia; Joy, Pere Antoni
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 436-457 - 22 p. - Ver registro completo
La nova mirada que ha aportat l’experiència europea al CEPA Son Canals  - Balle, Magdalena
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 144-155 - 12 p. - Ver registro completo
La UNED: visionària i pionera. La semipresencialitat com a model d’educació futura  - Vega Avelaira, Judit
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 74-84 - 11 p. - Ver registro completo
L’experiència d’aplicació del Programa de Competència Familiar (PCF 12-16 anys) en el Centre Jovent  - Maroni, Alicia; Cloquell, Andreu
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 156-168 - 13 p. - Ver registro completo
Principals aspectes jurídics de l’Avantprojecte de llei d’educació de les Illes Balears  - Martínez, Mercedes
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 234-244 - 11 p. - Ver registro completo
Recursos de suport al sistema educatiu de les Illes Balears: l’atenció a la diversitat en temps de confinament  - Escoda, Marta; Gomila, M. Antònia
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 86-94 - 9 p. - Ver registro completo
Reflexions a l’entorn del model lingüístic escolar de les Illes Balears  - Simón, Isabel
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 246-259 - 14 p. - Ver registro completo
Repensant l’educació que volem: visió teoricopràctica de la importància de l’educació emocional a l’escola  - Tobaruela, Nieves
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 208-223 - 16 p. - Ver registro completo
Sex Education a l’IES Antoni Maura: entre n’Otis i la doctora Milburn  - Franco, Marta; Homar, Maria
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 334-346 - 13 p. - Ver registro completo
Sextima! Experiència d’Educació Afectiva i Sexual a Eivissa  - Alvite, Belén
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 360-372 - 13 p. - Ver registro completo
Una proposta de coeducació afectivosexual amb perspectiva feminista a l’IES Josep Font i Trias  - Cassanyes, Aina; Izquierdo, Laura
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 348-359 - 12 p. - Ver registro completo