Examina


Alfabetització digital: reptes educatius per integrar els adults en el maneig de les TIC  - Julvé, Catalina
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 356-375 - 20 p. - Ver registro completo
Associacions de pares i mares d’alumnes. La participació de les famílies com a col·lectiu  - Guerrero, Miquel Àngel; Ferrer, Glòria; Cebrián, Catalina
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 388-400 - 13 p. - Ver registro completo
Autonomia de centre i rendició de comptes: una agenda internacional amb múltiples respostes escolars  - Verger, Antoni; Ferrer-Esteban, Gerard
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 28-41 - 14 p. - Ver registro completo
Avaluació dels efectes del Programa de Competència Familiar Universal en centres educatius de primària i secundària (PCF-U, 11-14)  - Orte, Carmen; GIFES
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 402-410 - 9 p. - Ver registro completo
Avaluar la competència, avaluar per ser més competent  - Sanmartí, Neus
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 16-27 - 12 p. - Ver registro completo
Diferències entre mares i pares en l’aprofitament d’un programa de prevenció familiar de drogues  - Ballester Brage, Lluís; Amer, Joan; Sánchez, Lydia; Cabellos, Albert
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 412-422 - 11 p. - Ver registro completo
Educació emocional del docent i transferència de coneixements des d’un programa de formació en centres  - Morey, Ana
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 324-340 - 17 p. - Ver registro completo
El grau de protocol i organització d’esdeveniments al context espanyol i europeu  - Perelló, Maria del Mar; Moreno, María José
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 376-385 - 10 p. - Ver registro completo
El projecte Galàxia 3.1 del Col·legi Sant Pere: una experiència de treball en equip  - Puigserver, Agustí
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 342-354 - 13 p. - Ver registro completo
El repte de l’educació inclusiva  - Direcció de l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 12-13 - 2 p. - Ver registro completo
El sistema educatiu a les Illes Balears  - Moyà, Pere; Bauzà, Antoni; Amer, Joan; Vives, Margalida
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 52-76 - 25 p. - Ver registro completo
El sistema universitari a les Illes Balears  - Ballester Brage, Lluís; Nadal Cristóbal, Andreu; Cabellos, Albert
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 94-110 - 17 p. - Ver registro completo
Els educadors socials als centres de secundària: obrint les escoles a la comunitat  - Ferretjans, Begoña; Llull, Margalida; Pascual, Belén; Gomila, M. Antònia
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 236-250 - 15 p. - Ver registro completo
Grans professionals sense cap tipus de reconeixement oficial  - Sancho, Joan Antoni
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 112-139 - 28 p. - Ver registro completo
La influència de l’entorn familiar en els processos educatius d’adolescents immigrants  - Mir, Andreu
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 210-219 - 10 p. - Ver registro completo
La millora dels aprenentatges i la seua sostenibilitat al CEIP Can Misses  - Amorós, Joan
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 292-306 - 15 p. - Ver registro completo
La renovació pedagògica a les Illes (1909-1936)  - Colom, Antoni J.
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 42-49 - 8 p. - Ver registro completo
La universitat espanyola a debat, dues dècades després de la Declaració de Bolonya  - Mairata Creus, María Jesús; Montaño Moreno, Juan José
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 78-92 - 15 p. - Ver registro completo
La violència filioparental a les Illes Balears i el programa de prevenció i tractament de la direcció general de menors i famílies del GOIB  - Jofré, Sonia; Ramis, M. Victòria; David Riera, David; Rodríguez-Armero, Rafael; Sala, Anna; Vial, Omar
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 222-235 - 14 p. - Ver registro completo
L’alumnat estranger present al sistema educatiu de les Illes Balears, característiques i comparació dels resultats acadèmics en relació amb l’alumnat espanyol  - Vidaña, Luis
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 190-208 - 19 p. - Ver registro completo
L’experiència de Mira, Monti-sion imaginant, renovant l’aprenentatge  - Barceló, Rafel
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 308-315 - 8 p. - Ver registro completo
Mètodes globalitzats a l’IES sa Blanca Dona  - Domínguez, Mònica; Ramon, Lídia
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 268-290 - 23 p. - Ver registro completo
Normativa de les estructures de participació de les famílies en el sistema educatiu de les Illes Balears  - Martínez, Mercedes; Llull, Catalina
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 164-173 - 10 p. - Ver registro completo
Passat, present i desig de futur del Nou Llevant – Soledat Sud: projecte artístic transdisciplinari ‘Re-habitar el barrio’  - Salvà-Tomàs, Pere A.; Jaume-Adrover, Magdalena; Berbel-Gómez, Noemy
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 252-266 - 15 p. - Ver registro completo
Reflexions sobre l’expulsió d’alumnes a les Illes Balears  - Escoda, Marta; Font, Jaume
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 176-188 - 13 p. - Ver registro completo
Relació de col·laboradors i col·laboradores de l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears 2019  - 
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 442-454 - 13 p. - Ver registro completo
Relat: L’educació dels infants de 0 a 3 anys i la necessària equitat a les Illes Balears  - Arnaiz, Vicenç
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 140-162 - 23 p. - Ver registro completo
«Sap que la soca més s’enfila com més endins pot arrelar.» L’Escolania de Lluc projectada al futur  - Terrades, Ricard; Moreno, Xisca; Comas, Joan Josep; Education
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 424-440 - 17 p. - Ver registro completo
“Joieria Gràfica”, un projecte creatiu de l’Escola d’Art de Menorca  - Vidal, Neus
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 316-323 - 8 p. - Ver registro completo