Examina


Anàlisi dels resultats de les Illes Balears a l’estudi PISA 2015  - Real, Javier; Gómez, Javier
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2017, pp 184-199 - 16 p. - Ver registro completo
Aprenentatge actiu i tecnologia: aplicació en la pràctica docent  - Fernández, Miren; Orte, Carmen
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2017, pp 288-299 - 12 p. - Ver registro completo
Bones pràctiques per combatre l’absentisme escolar a secundària a les Illes Balears  - Amer, Joan; Vives, Margalida; Pascual, Belén; Félix, María; Tamayo, Alejandro
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2017, pp 270-286 - 17 p. - Ver registro completo
Característiques i tendències dels estudis universitaris a les Illes Balears, 2016-17  - Ballester Brage, Lluís; Nadal Cristóbal, Andreu; Menéndez, Emilio
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2017, pp 138-153 - 16 p. - Ver registro completo
Centres estrangers a les Illes Balears  - Valero, Maria; Mascaró, Aina
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2017, pp 238-249 - 12 p. - Ver registro completo
Educació social, ètica professional i formació: una relació més que necessària  - Pascual Barrio, Belén M.; Pozo Gordaliza, Rosario; Gomila Grau, M. Antònia; Amer, Joan; Vives Barceló, Margalida
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2017, pp 226-236 - 11 p. - Ver registro completo
El nou model de formació del professorat: el Pla quadriennal de formació del professorat 2016-2020  - Barceló, Tomeu
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2017, pp 100-116 - 17 p. - Ver registro completo
El sistema educatiu no universitari a les Illes Balears en xifres (2017)  - Pascual Barrio, Belén M.
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2017, pp 30-54 - 25 p. - Ver registro completo
Els programes de prevenció basats en l’evidència dels trastorns de la conducta alimentària en el context educatiu: revisió sistemàtica  - Sánchez, Lydia; Orte Socias, Maria del Carme; Ballester Brage, Lluís
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2017, pp 250-269 - 20 p. - Ver registro completo
Integració? Resultats acadèmics i altres indicadors de l’alumnat estranger  - Cañellas, Bartomeu
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2017, pp 164-183 - 20 p. - Ver registro completo
La geografia de les Illes Balears a l’educació secundària: llibres de text i col·lectiu docent  - Genovard Rapado, Maria Consolació
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2017, pp 56-68 - 13 p. - Ver registro completo
La mirada de l’educació de Carles Capdevila: el nostre homenatge  - Direcció de l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2017, pp 12-14 - 3 p. - Ver registro completo
Passat, present i futur de les EOI de Balears  - Bernat, Maria Antònia; García, Virgínia; Hidalgo, Maria J.; Monreal, Rafael; Pascual, Glòria; Ruiz, Misael; Vanrell, Maria Llucia
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2017, pp 118-136 - 19 p. - Ver registro completo
Perfil dels estudiants dels cicles formatius de grau mitjà del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) Estudi d’una experiència al Centre Integrat de Formació Professional – Son Llebre (Marratxí) - Gitu, Carmen
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2017, pp 154-161 - 8 p. - Ver registro completo
Protecció de les dades personals als centres docents públics no universitaris de les Illes Balears  - Martínez, Mercedes; Llull, Catalina
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2017, pp 70-85 - 16 p. - Ver registro completo
Realitat augmentada i descoberta de l’entorn als Camps d’Aprenentatge d’Orient i Binifaldó  - Cabot, Gabriel; Rosselló, Antoni
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2017, pp 320-330 - 11 p. - Ver registro completo
Relació entre la despesa per estudiant i els resultats acadèmics  - Mascaró, Aina; Rojas, Rocío; Oliver, Josep Lluis
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2017, pp 306-317 - 12 p. - Ver registro completo
Responsabilitat patrimonial de l’administració: marc normatiu i procediment de reclamació de responsabilitat patrimonial als centres docents públics no universitaris de les Illes Balears  - Llull, Catalina; Martínez, Mercedes
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2017, pp 86-99 - 14 p. - Ver registro completo
Tendències globals en innovació educativa  - Pedró, Francesc
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2017, pp 16-27 - 12 p. - Ver registro completo
Tesis doctorals relacionades amb l’educació presentades durant el curs 2015-2016 a la Universitat de les Illes Balears  - Oliver Torelló, Josep Lluís
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2017, pp 300-305 - 6 p. - Ver registro completo
Trajectòria acadèmica dels primers graduats a la Universitat de les Illes Balears  - Palou Oliver, Maria; Montaño Moreno, Juan José; Mairata Creus, Maria Jesús
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2017, pp 200-224 - 25 p. - Ver registro completo
Un pacte: ample, plural i sòlid  - Cifre, Josep Antoni
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2017, pp 08-09 - 2 p. - Ver registro completo