Examina


Abandonar d’hora la formació i el desig d’aprendre  - Funes, Jaume
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 16-34 - 19 p. - Ver registro completo
Actualitat del Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca  - Romero, Josep
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 74-89 - 16 p. - Ver registro completo
Adolescència i identitat. El repte de les noves generacions d’origen immigrant  - Mir, Andreu
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 399-411 - 13 p. - Ver registro completo
Assetjament psicològic laboral (mobbing) a l’escola pública de les Illes Balears  - Sánchez, David
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 374-398 - 25 p. - Ver registro completo
Com prevenir l’assetjament entre iguals i intervenir-hi. Breu revisió dels programes basats en l’evidència  - Orte Socias, Maria del Carme; Vives Barceló, Margalida; Sánchez, Lydia; Fernández, Miren
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 541-562 - 22 p. - Ver registro completo
Dades sobre assetjament escolar  - Escoda, Marta
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 503-520 - 18 p. - Ver registro completo
Dels programes de diversificació curricular (PDC) als programes de millora de l’aprenentatge i el rendiment (PMAR): canvi de nom i qualque cosa més?  - Amer, Joan; Mir, Andreu; Félix, María
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 122-135 - 14 p. - Ver registro completo
El programa de Seccions Europees i el desenvolupament de l’escriptura en anglès com a llengua estrangera a ESO  - Gené, Maria
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 297-318 - 22 p. - Ver registro completo
El Protocol de prevenció, detecció i intervenció de l’assetjament escolar als centres educatius de les Illes Balears  - Pocoví, Maria Isabel; Escoda, Marta
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 521-540 - 20 p. - Ver registro completo
El sistema educatiu no universitari a les Illes Balears en xifres (2016)  - Pascual, Belén
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 36-54 - 19 p. - Ver registro completo
El sistema universitari de les Illes Balears  - Ballester Brage, Lluís; Nadal Cristóbal, Andreu
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 196-216 - 21 p. - Ver registro completo
El valor afegit escolar als centres educatius de les Illes Balears  - Cañellas, Bartomeu; Portas, Heracli
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 237-252 - 16 p. - Ver registro completo
Els ensenyaments superiors de disseny a les Illes Balears en xifres: títol de disseny (2000-2015)  - Rovira, Maria del Pilar; Mestre, Irene
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 175-195 - 21 p. - Ver registro completo
Els projectes interdisciplinaris al Cap de Llevant  - Aduard, Iolanda; Pons, Maica; Garcia, Vero; Tur, Sònia; Salort, Pau; Fortuny, Joan; Lluch, Mar
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 475-493 - 19 p. - Ver registro completo
Els reptes i les perspectives de l’educació a les Illes Balears  - Direcció de l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 11-14 - 4 p. - Ver registro completo
Emancipació dels joves extutelats: situació actual i reptes de futur  - Ballester Brage, Lluís; Oliver, Josep Lluís
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 281-295 - 15 p. - Ver registro completo
Escoles lliures: passat, present i futur  - Mascaró, Aina; Crespí, Miquel Josep
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 136-156 - 21 p. - Ver registro completo
Experiències de prevenció de bullying en centres de les Illes Balears  - Bauçà, Maria Antònia; Enciso, Candi; Marquès, Francisca; Rosselló, Micaela; Vila, Ricard
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 563-579 - 17 p. - Ver registro completo
Experiències nacionals, locals i internacionals «d’altres» construccions escolars en l’etapa de l’educació infantil  - Fernández, Miren; Oliver, Josep Lluis
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 447-462 - 16 p. - Ver registro completo
Fisioteràpia a l’entorn educatiu  - Capó-Juan, Miguel Ángel
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 463-474 - 12 p. - Ver registro completo
La Setmana de la Terra a l’IES Xarc  - Rius, Meritxell
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 494-501 - 8 p. - Ver registro completo
L’absentisme crònic a l’ESO de les Illes Balears: estat de la qüestió  - Cañellas, Bartomeu; Moyà, Pere; Pascual, Belén; Vidaña, Lluis
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 218-236 - 19 p. - Ver registro completo
L’aprenentatge cooperatiu en la formació de mestres: estudi d’una experiència  - Llabata, Paloma
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 337-353 - 17 p. - Ver registro completo
L’avaluació com a eina de millora dels centres d’acolliment residencial de menors  - Ramis, Àngela
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 319-336 - 18 p. - Ver registro completo
Què Demanem a la Formació Professional Actual?  - Mestre, Miquel
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 55-73 - 19 p. - Ver registro completo
Qui és i com és l’estudiant de la UIB?. Resultats de l’enquesta Via Universitària  - Mairata Creus, Maria Jesús; Chacón, Jesús; Jiménez, Gemma; Moreno, Miguel Ángel; Montaño, Juan José
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 253-279 - 27 p. - Ver registro completo
Situació dels ensenyaments reglats de música a les Illes Balears: anàlisi comparativa amb altres comunitats autònomes i estudi del cas particular de Menorca  - Munuera, Pedro Antonio
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 90-109 - 20 p. - Ver registro completo
Titulació a L’ESO: comparativa de resultats d’alumnat autòcton i alumnat estranger  - Vidaña, Lluis
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 157-174 - 18 p. - Ver registro completo
Una petita passa en la bona direcció  - Cifre, Josep Antoni
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 8-9 - 2 p. - Ver registro completo
Una visió històrica del Conservatori Professional de Música i Dansa d’Eivissa i Formentera Catalina Bufí  - Ribas, Jaime Manuel
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 110-121 - 12 p. - Ver registro completo
Viure la música  - López, Ana Maria; Binimelis, Alicia; Torres, Marc; Coll, Juana
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 422-446 - 25 p. - Ver registro completo
Xarxa de Renovació Pedagògica  - Zarrias, Esther; Icasuriaga, Sandra; Oliver, Joan Antoni; Suau, Jana; Toro, Maria Bel del; Gomila, Margalida; Bover, Catalina M.
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 412-421 - 10 p. - Ver registro completo
«Contra la imposició, defensem l’educació»: crònica de la mobilització educativa a les Illes Balears (2013-2015)  - Parcerisa, Lluís; Verger, Antoni
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 354-373 - 20 p. - Ver registro completo