Examina


Abando, Maria F. [2]
Abril, David [1]
Adrover Quetglas, Bartomeu [1]
Adrover Roig, Daniel [1]
Aduard, Iolanda [1]
Aguilar Mediavilla, Eva [1]
Aguilar Suárez, Alicia [1]
Aguiló Caldanteny, Fèlix [1]
Aguiló, Lola [1]
Aicart Fito, Iñaki [1]
Aicart i Fito, Iñaki [1]
Alarcón, Marco A. [1]
Albertí, M. de Lluc [1]
Albis, Jordi [1]
Alemany Hormaeche, Margarita [1]
Alemany Salvà, Catalina [1]
Alemany Sorell, Antònia [1]
Alomar, Joan [1]
Alonso, María del Cristo [1]
Alorda, Maria F. [1]
Alvite, Belén [1]
Alzina Seguí, Pere [7]
Amengual Coll, Gabriel [1]
Amengual Rigo, Aina [1]
Amengual Tormo, Margalida [1]
Amer Fernández, Joan [1]
Amer Fernàndez, Joan Alfred [4]
Amer, Joan [11]
Amorós, Joan [1]
Anglada, Esperança [1]
Aranguren, Rosa M. [1]
Arjona Borallo, Víctor [1]
Arnaiz Sancho, Vicenç [3]
Arnaiz, Vicenç [2]
Arrabal Cormenzana, Marina [2]
Balle, Magdalena [2]
Ballester Brage, Lluís [28]
Ballester, Antoni [1]
Ballester, Lluís [3]
Barber, Maria Àngels [1]
Barceló Ramis, Guillem [1]
Barceló Tomàs, Rafel [1]
Barceló, Rafel [1]
Barceló, Tomeu [2]
Barnés Serra, Andreu [1]
Bassa i Martín, Ramon [2]
Bauçà, Maria Antònia [1]
Bauzà Medrano, Aina [1]
Bauzà Sampol, Antoni [3]
Bauzà, Antoni [3]
Bauzà, Núria [1]
Belda, Albert [1]
Belda, Elisenda [1]
Bello Vélez, Giuliana [1]
Bellver, Cristina [1]
Benavente, Beatriz [1]
Bennasar Gayà, Antoni [1]
Bennàsar, Miquel [1]
Berbel Gómez, Noemí [2]
Berbel Gómez, Noemy [1]
Berbel, Noemy [1]
Berbel-Gómez, Noemy [1]
Bernat, Maria Antònia [1]
Binimelis, Alicia [1]
Bonet Riera, Francisca [1]
Bonet Torres, Josefa [1]
Bonet, Francisca [1]
Bonnín Roca, Josep Lluís [1]
Bontempelli, Elisabet [1]
Borràs Rotger, Pere Antoni [3]
Borràs, Pere Antoni [1]
Bover, Catalina M. [1]
Buele, Raquel [1]
Buil Legaz, Lucía [1]
Cabellos Vidal, Albert [2]
Cabellos, Albert [3]
Cabot, Gabriel [1]
Cabrer, Jordi Ignasi [1]
Calafat Albertí, Amador [1]
Calafat Vich, Bernat [1]
Calafell, Maria Margarita [1]
Camacho, Alexandre [1]
Camacho, Mar [1]
Cànaves Llompart, Maria Magdalena [1]
Cañellas, Bartomeu [5]
Canet, Margalida [1]
Cano Juan, Susanna [1]
Cànovas, Marian [1]
Cànoves, Maria [1]
Cantallops Alemany, Maria Antònia [1]
Cantallops Ramón, Jaime [2]
Cantallops, Jaume [1]
Capellà Camacho, Noeli [1]
Capellà Simó, Pere [1]
Capó, Javier [1]
Capó-Juan, Miguel Ángel [2]
Caraballo Miralles, Sílvia [1]
Caraballo, Silvia [1]
Cardona Benítez, Antònia [1]
Cardona, Elena [1]
Cardona, Marta [1]
Carrasco Pascual, Inès [1]
Carrió, Pere J. [1]
Caruana, Mercedes [1]
Casado Mena, Susana [1]
Casas, Eva [1]
Cassanyes, Aina [1]
Castell, Bartomeu Antoni [1]
Catalan Fernàndez, Albert [1]
Cebrián, Catalina [1]
Cerdà Martorell, Joan [1]
Cerdà Moragues, Margalida [1]
Cerdó, Maria Antònia [1]
Chacón, Jesús [1]
Cifre Moré, Eva [1]
Cifre Rodríguez, Josep A [1]
Cifre Rodríguez, Josep Antoni [2]
Cifre, Josep Antoni [7]
Cirer, Felip [1]
Clapés, Maria [1]
Claustre de mestres del CEIP Margalida Florit [1]
Claustre de mestres del CEIP Santa Gertrudis [1]
Claustre de professorat del CEIP Santa Maria del Mar [1]
Claustre de professors [1]
Cloquell Manresa, Andreu [1]
Cloquell, Andreu [1]
Coll Camps, Carme [1]
Coll Marquès, Marta [1]
Coll Pons, Mònica [1]
Coll Salvador, César [1]
Coll, Juana [1]
Coll, Llorenç [1]
Coll, Margarita [1]
Collinge, M. Magdalena [1]
Colom Cañellas, Antoni J. [2]
Colom, Antoni J. [2]
Colomar Vicaría, Fina [1]
Comas, Joan Josep [1]
Comissió d’educació del barri de Son Gotleu [1]
Comissió específica NESE del Consell Escolar Insular d’Eivissa [1]
Consell de Direcció [1]
Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears [1]
Corrales, Joana [1]
Cortada Marín, Isabel [2]
Covas Femenia, Rafel [1]
Crespí, Miquel Josep [1]
Cursach, Margarida [1]
David Riera, David [1]
De Jesús, Shannon [1]
de la Calle Cànaves, Susana [1]
de la Calle, Susana [1]
Departament d’Inspecció Educativa [1]
Design [1]
Díaz Palmer, José Miguel [1]
Díaz, Pilar [1]
Díez Soler, M. Jesús [1]
Direcció Anuari de l'educació [1]
Direcció de l’Anuari de l’Educació [3]
Direcció de l’Anuari de l’Educació 2018 [1]
Direcció de l’Anuari de l’Educació de les Illes Balears [16]
Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives [1]
Domínguez, Mònica [3]
Echeverría Cañabate, Antonio [1]
Education [1]
Enciso, Candi [1]
Equip de l’IAQSE [1]
Equip de l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE) [1]
Equip de l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears [1]
Escoda Trobat, Marta [1]
Escoda, Marta [6]
Escudero Tomàs, Jordi [1]
Estaràs Fernández, Joan [7]
Estarás Ibáñez, Margarita [2]
Estarellas Colom, Gregori [1]
Esteller Cano, Àngels [1]
Estelrich, Miquel [1]
Falcó, Immaculada [1]
Felipe Ramos, Miguel Ángel [1]
Félix, María [2]
Femenias Andreu, Maria [1]
Fernández Bennàssar, M. Carme [1]
Fernández Otero, Edelmiro [1]
Fernández, Miren [3]
Fernández, Remei [1]
Ferragut Rámiz, Mar [1]
Ferrer Pujol, Lola [1]
Ferrer, Glòria [1]
Ferrer-Esteban, Gerard [1]
Ferretjans, Begoña [2]
FIPS [1]
Flexas Oliver, Albert [1]
Fons, Martí B. [1]
Font Genovart, Marta [1]
Font i Mach, Jaume [1]
Font, Guillermo [1]
Font, Jaume [1]
Forcada Moll, Joan [1]
Forcada, Llorenç [1]
Forteza Forteza, Dolors [1]
Fortuny, Joan [1]
Franch Serra, Pere [2]
Franco, Marta [1]
Frías, Cinthia [1]
Fuentes, Myriam [1]
Funes, Jaume [1]
Gálvez, Francesc [1]
Garau López, Mica [1]
Garcia Machancoses, Carolina [1]
Garcia Muñoz, Maria Agustina [1]
Garcia Sastre, M. Antònia [1]
Garcia Sureda, Irene [1]
Garcia, Noemí [1]
Garcia, Vero [1]
García, Virgínia [1]
Garcias Salvà, Maties [2]
Garí Ruiz, Rut [3]
Garí, Rut [2]
Gelabert Gual, Llorenç [1]
Gelabert, Jaume [1]
Gené, Maria [1]
Genovard Rapado, Maria Consolació [1]
GIFES [1]
Gitu, Carmen [1]
Gómez, Enrique [1]
Gómez, Javier [1]
Gomila Barber, Jéssica [1]
Gomila Grau, M. Antònia [4]
Gomila Saura, Jaume [1]
Gomila, Cristina [1]
Gomila, M. Antònia [4]
Gomila, Margalida [1]
Gomilia Grimalt, Antoni [1]
Gonyalons, Ester [1]
González Roig, Diana [1]
González Sabater, Marc [1]
González Torrado, Isabel [1]
González, Rosa [1]
González, Victoria [1]
Grases Colom, Glòria [1]
Grau Garrigues, Maria Josep [1]
Grup FIPS [1]
Gual, Mateu [1]
Guasch Marí, Antoni [1]
Guerrero, Miquel Àngel [1]
Guirado Moreno, Jorge L. [1]
Gutiérrez García, Rafel [1]
Gutiérrez, Rebeca [1]
Haro Amer, Laura M. de [1]
Hernández González, M. Carmen [1]
Herrera, Carolina [1]
Hidalgo, Maria J. [1]
Homar, Maria [1]
Humbert, Magdalena [1]
Icasuriaga, Sandra [3]
Imbernón, Francesc [1]
Isern Toral, Mercè [1]
Isern, Antònia [1]
Izquierdo, Laura [1]
Jacob Escauriaza, Marta [1]
Jaume Adrover, Magdalena [1]
Jaume Sastre, Joan [1]
Jaume-Adrover, Magdalena [1]
Jiménez Castillo, Juan [1]
Jiménez, Gemma [1]
Jofré, Sonia [1]
Joy, Pere Antoni [1]
Julvé, Catalina [1]
Llabata, Paloma [1]
Llabrés Prat, Núria [1]
Llavata, Santiago Vicente [1]
Llompart Villalonga, Marta [1]
Llop, Llorenç [1]
Llorca, Ricard [1]
Lluch Moll, Assumpta [1]
Lluch, Mar [1]
Llull, Catalina [4]
Llull, Margalida [1]
López Álvarez, Cristina [1]
López Penadés, Raúl [1]
López, Ana Maria [1]
López, Pedro Ángel [1]
Macías González, Liberto [1]
Macías, Liberto [1]
Maddonni, Paola [1]
Mairata Creus, Maria Jesús [7]
Manera Erbina, Carles [1]
March Cerdà, Martí Xavier [15]
March, Catalina [1]
Marí, Margalida [1]
Marí, Rosa [1]
Maria de las Heras [1]
Mariano Pons, Miquel [1]
Maroni, Alicia [1]
Marquès, Francisca [1]
Márquez, Sara Elena [1]
Martí Llufriu, Joan Manel [1]
Martínez Terreros, Mercedes [2]
Martínez, José Manuel [1]
Martínez, María José [1]
Martínez, Mercedes [6]
Martorell Vanrell, Jerònima M. [1]
Mas Mir, Indiana [1]
Mas Tous, Carme [1]
Mas, Emylse [1]
Mas, Immaculada [1]
Mas, Lluc [1]
Mas, Rosa [1]
Mascaró, Aina [3]
Mascaró, Roser [2]
Mata, Carles [1]
Mateu, Ana [1]
Maturana Bis, Francisco José [1]
Mélénec, Pauline [1]
Menéndez, Emilio [2]
Mengual Llull, Mariví [1]
Mercadal Mercadal, David [1]
Mercadal Silva, Tomeu [1]
Mestre, Irene [3]
Mestre, Miquel [1]
Mestres i Gavarró, Joan [1]
Micó, Ester [1]
Mir Pozo, M. Lluïsa [1]
Mir, Andreu [3]
Miralles, Margalida [1]
Miró de Mesa, Roman [1]
Molino Roca, Àngels [2]
Moll Bagur, Sergi [1]
Monreal, Edelweiss [1]
Monreal, Rafael [1]
Montaño Moreno, Juan José [8]
Montaño, Juan José [2]
Morante, Antoni [1]
Moreno, María José [1]
Moreno, Miguel Ángel [1]
Moreno, Xisca [1]
Morey, Ana [1]
Morillas Vidal, Judith [1]
Motilla Salas, Xavier [1]
Moyà, Pere [3]
Mozo, Montse [1]
Mulet Covas, Antoni [2]
Muñoz Hernández, Mar [1]
Muñoz Santos, Eva [1]
Muñoz, Ruth [1]
Muntaner, Adrià [2]
Munuera, Pedro Antonio [1]
Nadal Cristóbal, Andrés [2]
Nadal Cristóbal, Andreu [11]
Nadal, Andrés [1]
Obrador Orell, Aina [1]
Obrador, Laia [1]
Olariaga Rodríguez, Ernesto [1]
Oliver Torelló, Josep Lluís [6]
Oliver Torrelló, Josep Lluís [1]
Oliver Trobat, Miquel F. [1]
Oliver, Francesc [1]
Oliver, Joan Antoni [1]
Oliver, Josep Lluis [4]
Oliver, M. Antònia [1]
Oliver, Tomàs Màrius [1]
Oliver, Xisco [1]
Olives, María Jesús [1]
Ordinas, Margalida [1]
Orfila Camps, Lali [1]
Orfila, Miquel [1]
Orte Socias, Maria del Carme [14]
Orte, Carmen [2]
Palou Oliver, Maria [4]
Palou Sampol, Pere [3]
Palou, Miquel [1]
Palou, Pere [1]
Parcerisa, Lluís [1]
Pascual Barrio, Belén [2]
Pascual Barrio, Belén M. [19]
Pascual Galmés, Antònia [1]
Pascual López, Isabel [1]
Pascual, Arnau F. [1]
Pascual, Belén [8]
Pascual, Glòria [1]
Pastor Homs, M. Immaculada [1]
Payeras Llodrà, Margalida [1]
Pedró, Francesc [1]
Pedrosa, Juana [1]
Pereiro, Gabriel [1]
Perelló Beau, Manel [4]
Perelló i Carbonell, Francina [1]
Perelló, Manel [1]
Perelló, Maria del Mar [1]
Pérez Castelló, Josep Antoni [1]
Pérez, Beatriz [1]
Pérez, Miguel Ángel [1]
Perpinyà, Ramon [1]
Picó Fernández, F. Xavier [1]
Piña, Cristina [1]
Piris Juaneda, Josep [1]
Pitaluga, Alejandro [1]
Pla Jansà, Laura [1]
Platel Vives, Margalida [1]
Plaza Nieto, Cecilia [1]
Pocoví, Maria Isabel [1]
Pol, Antònia [1]
Pomar Fiol, M. Isabel [2]
Pons Comella, Beatriu [1]
Pons Fanals, Fernando [1]
Pons Florit, David [1]
Pons Morell, Margalida [1]
Pons, Maica [1]
Ponseti Verdaguer, F. Xavier [3]
Poquet, Margalida [1]
Porcel Barea, Miquel [1]
Portas, Heracli [3]
Pozo Gordaliza, Rosario [4]
Pozo, Alberto Del [1]
Pozo, Enric [2]
Priego Chacón, Ramón [1]
Puiggròs, Antònia [1]
Puigserver, Agustí [1]
Pujadas Clar, Margarita [1]
Pulido, David [1]
Quetgles, Bartomeu [1]
Quintana, Antoni [1]
Radó, Joan [1]
Ramis Bibiloni, Maria Magdalena [1]
Ramis Murillo, Àngela [1]
Ramis, Àngela [1]
Ramis, Baltasar [1]
Ramis, M. Victòria [1]
Ramon Tur, Lourdes [1]
Ramon, Lídia [1]
Ramos, Maria [1]
Rayó Bordoy, Miquel À. [1]
Rayó Ferrer, Miquel [1]
Rayó González, Mar [1]
Real, Javier [1]
Real, Xavier [1]
Recio de la Fuente, Rafael [1]
Reus Costa, Rita L. [1]
Ribas Torres, Neus [1]
Ribas, Jaime Manuel [1]
Ribas, Juana María [1]
Rico, Manuel [1]
Riera Jaume, Maria A. [1]
Riera Jaume, Maria Antònia [1]
Riera Riera, Esperança [1]
Riera, ITa [1]
Riera, Neus [1]
Riera-Negre, Laia [1]
Rigo Valls, Alícia [2]
Rincón Verdera, Joan Carles [3]
Rius, Meritxell [1]
Riutort, Albert [1]
Robles Mateo, Javier [1]
Rodríguez Villar, Laura [1]
Rodríguez, Iovanna [1]
Rodríguez, Miguel [1]
Rodríguez-Armero, Rafael [1]
Roig Martí, Dolors [1]
Roig, Cira [1]
Rojas, Rocío [1]
Roman Allès, Francesca [1]
Romero, Josep [1]
Rosselló Amengual, Rafel [1]
Rosselló Costa, Maria Antònia [2]
Rosselló Picó, Maria Magdalena [1]
Rosselló Ramon, Maria Rosa [1]
Rosselló, Antoni [1]
Rosselló, Carol [1]
Rosselló, Joan [1]
Rosselló, Micaela [1]
Rovira Serrano, Maria del Pilar [1]
Rovira, Maria del Pilar [4]
Ruiz, Misael [1]
Sáez, Daniel [1]
Sala, Anna [1]
Salas Planas, Susana [2]
Salas, Araceli [1]
Salas, Magdalena [1]
Salas, Maria Isabel [1]
Salinas Ibáñez, Jesús [1]
Salom Portella, Fernando [1]
Salom Sastre, Mònica [1]
Salort, Pau [1]
Salvà Salvà, Antoni [1]
Salvà, Antoni [1]
Salvà, Beni [1]
Salvà-Tomàs, Pere A. [1]
San Juan, Cristina [1]
Sánchez Azanza, Víctor Alejandro [2]
Sánchez Llull, David [2]
Sánchez Pedroche, Alberto [1]
Sánchez, David [2]
Sánchez, Lydia [3]
Sánchez, Raquel [1]
Sancho Castañer, Joan Antoni [1]
Sancho Estellers, Mar [1]
Sancho, Joan Antoni [2]
Sanmartí, Neus [1]
Santamatilde Andreu, Francesc [1]
Sarrió, Francesc Xavier [1]
Sastre Navarro, Alba [1]
Saura, Tori [1]
Sbert i Garau, Miquel [2]
Sbert, Catalina [1]
Sedano Colom, Sandra [1]
Sedano, Sandra [2]
Seguí, Xavier [2]
Segura Ginard, Lluís J. [1]
Selga Marsà, Marina [1]
Sempere, Assumpció [1]
Serra Buades, Francesc [1]
Serra, Antònia [1]
Serra, Margalida [1]
Serrano, Sergio [1]
Servera Barceló, Mateu [1]
Simón, Isabel [1]
Sintes Febrer, Pau [1]
Sintes Rita, M. Victòria [1]
Sintes, Adolf [1]
Socies Vives, Miquel [1]
Sorell Adrover, Cristina [2]
Suau, Jana [2]
Subirats, Marina [1]
Sureda Busquets, Onofre [1]
Sureda Garcia, Bernat [2]
Sureda Garcia, Immaculada [1]
Sureda, Bernat [1]
Taltavull, Magdalena [1]
Tamayo, Alejandro [1]
Tarabini, Aina [1]
Tejera, Elena [1]
Terrades, Ricard [1]
Thomas Mulet, Rosa [2]
Tobaruela Mendoza, Nieves [1]
Tobaruela, Nieves [2]
Tomás Magraner, Maite [1]
Tomàs, Antònia M. [1]
Toro, Maria Bel del [1]
Torrandell, Victòria [1]
Torrens Prats, Xavier [1]
Torrens, Francisca M. [1]
Torres Franco, Marga [1]
Torres Mora, Vicent [1]
Torres, Antònia [1]
Torres, Marc [1]
Touza Garma, Carmen [3]
Triay Pons, Maria [1]
Trobat Vanrell, Conxa [1]
Truyol, Laura [1]
Tur Ferrer, Gemma [4]
Tur Riera, Esther [1]
Tur, Sònia [1]
Valera Pozo, Mario [1]
Valero, Maria [1]
Vallcaneras, Marina [1]
Van Zanten, Agnès [1]
Vanrell, Maria Llucia [1]
Vargas, Berta Z. [1]
Vecina Merchante, Carlos [1]
Vega Avelaira, Judit [2]
Vega Benito, Susana [1]
Vega Cuesta, José Antonio [1]
Verdejo Rodríguez, Consuelo [4]
Verger Gelabert, Sebastià [2]
Verger, Antoni [2]
Vergés, Agustí [1]
Vial, Omar [1]
Vicens Martorell, Magdalena [1]
Vidal Conti, Josep [5]
Vidal, Neus [1]
Vidaña Fernández, Luis [12]
Vidaña, Lluis [3]
Vidaña, Luis [3]
Vila Bauzà, Catalina [1]
Vila, Ricard [1]
Vilalta, Maria del Mar [1]
Vives Barceló, Marga [3]
Vives Barceló, Margalida [11]
Vives, Marga [2]
Vives, Margalida [3]
Ysasi, Alejandro [1]
Zarrias, Esther [4]