Examina


Abandonament escolar a les Illes Balears  - Pascual Barrio, Belén M. ; Ballester Brage, Lluís
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2010, pp 180-201 - 22 p. - Ver registro completo
Abandonament escolar a les Illes Balears: anàlisi de tendències  - Oliver Torelló, Josep Lluís; Pascual Barrio, Belén M.
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2008, pp 346-360 - 15 p. - Ver registro completo
Abandonar d’hora la formació i el desig d’aprendre  - Funes, Jaume
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 16-34 - 19 p. - Ver registro completo
Abús sexual infantil en estudiants universitaris  - Orte Socias, Maria del Carme; Benavente, Beatriz; Casado Mena, Susana; Ballester Brage, Lluís
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2012, pp 254-266 - 13 p. - Ver registro completo
Actualitat del Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca  - Romero, Josep
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 74-89 - 16 p. - Ver registro completo
Adaptació dels processos formatius de la FP a una situació de confinament. Centre integrat de formació professional Son Llebre  - Aguiló, Lola; Díaz, Pilar; Rosselló, Carol; Salvà, Beni; Poquet, Margalida
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2020, pp 412-423 - 12 p. - Ver registro completo
Adolescència i identitat. El repte de les noves generacions d’origen immigrant  - Mir, Andreu
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 399-411 - 13 p. - Ver registro completo
Alfabetització digital: reptes educatius per integrar els adults en el maneig de les TIC  - Julvé, Catalina
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 356-375 - 20 p. - Ver registro completo
Alter. Programa d’intervenció socioeducativa per a joves en risc d’exclusió social i escolar  - Cànoves, Maria
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2018, pp 156-167 - 12 p. - Ver registro completo
Ambients com a filosofia educativa. Experiència de l’etapa d’infantil  - Zarrias, Esther; Icasuriaga, Sandra
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 348-358 - 11 p. - Ver registro completo
Anàlisi de les competències professionals dels funcionaris de carrera amb responsabilitat directiva i dels titulars d’òrgans directius de designació política de l’Ajuntament de Palma  - Ballester Brage, Lluís; Montaño Moreno, Juan José; López, Pedro Ángel
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2015, pp 309-327 - 19 p. - Ver registro completo
Anàlisi del perfil i de les causes de l’abandonament a l’educació superior  - Mairata Creus, Maria Jesús; Montaño Moreno, Juan José; Palou Oliver, Maria; Miró de Mesa, Roman; Sánchez, Raquel
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2010, pp 202-219 - 18 p. - Ver registro completo
Anàlisi dels determinants dels nivells d’escolarització en l’ensenyament postobligatori  - Oliver, Francesc; Rosselló, Joan
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2010, pp 150-179 - 30 p. - Ver registro completo
Anàlisi dels resultats de les Illes Balears a l’estudi PISA 2015  - Real, Javier; Gómez, Javier
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2017, pp 184-199 - 16 p. - Ver registro completo
Anàlisi, reptes i perspectives del sistema educatiu de les Illes Balears  - March Cerdà, Martí Xavier
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2005, pp 14-33 - 20 p. - Ver registro completo
Aprenentatge actiu i tecnologia: aplicació en la pràctica docent  - Fernández, Miren; Orte, Carmen
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2017, pp 288-299 - 12 p. - Ver registro completo
Aprenentatge servei del CEIP Ponent  - Coll, Margarita; Calafell, Maria Margarita
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2018, pp 386-394 - 9 p. - Ver registro completo
Aproximació a l’educació a Eivissa i Formentera  - Garcia Muñoz, Maria Agustina; Torres Mora, Vicent
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2005, pp 150-171 - 22 p. - Ver registro completo
Aproximació a l’estudi sobre la convivència escolar a ESO  - Escoda, Marta; Vives, Margalida; Oliver, Josep Lluis
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2018, pp 202-219 - 18 p. - Ver registro completo
Apunts sobre la realitat del centre integrat de formació professional nauticopesquera  - Mulet Covas, Antoni; Estaràs Fernández, Joan
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2012, pp 66-78 - 13 p. - Ver registro completo
Assetjament psicològic laboral (mobbing) a l’escola pública de les Illes Balears  - Sánchez, David
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2016, pp 374-398 - 25 p. - Ver registro completo
Associacions de pares i mares d’alumnes. La participació de les famílies com a col·lectiu  - Guerrero, Miquel Àngel; Ferrer, Glòria; Cebrián, Catalina
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 388-400 - 13 p. - Ver registro completo
Autonomia de centre i rendició de comptes: una agenda internacional amb múltiples respostes escolars  - Verger, Antoni; Ferrer-Esteban, Gerard
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 28-41 - 14 p. - Ver registro completo
Avaluació de l’adquisició de procediments científics per part de l’alumnat de 4t d’ESO i de 2n de batxillerat a les Illes Balears  - Grup FIPS
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2009, pp 106-137 - 32 p. - Ver registro completo
Avaluació del procés d’execució del programa de competència familiar  - Orte Socias, Maria del Carme; Touza Garma, Carmen
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2006, pp 352-375 - 24 p. - Ver registro completo
Avaluació dels efectes del Programa de Competència Familiar Universal en centres educatius de primària i secundària (PCF-U, 11-14)  - Orte, Carmen; GIFES
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 402-410 - 9 p. - Ver registro completo
Avaluació dels efectes del suport social als alumnes de la Universitat Oberta per a Majors  - Vives Barceló, Margalida; Orte Socias, Maria del Carme
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2005, pp 296-316 - 21 p. - Ver registro completo
Avaluar la competència, avaluar per ser més competent  - Sanmartí, Neus
Anuari de l’educació de les Illes Balears 2019, pp 16-27 - 12 p. - Ver registro completo