Registro completo
Títol:   Anales de Sineu 1917
Editor/es:   Rotger Niell, Joan
Matèries en català:  Història local.
Matèries en anglès:  Local History.
Abstract:   Anales de Sineu
Font:   Anales de Sineu 1917
Tipus de document:   info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:   all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess