Examina


Anales de Sineu 1916. Segona edició.
Rotger Niell, Joan
Matèries en català:  Història local.
Matèries en anglès: Local History.
- 12 p. - Ver registro completo

Anales de Sineu 1916. Primera edició.
Rotger Niell, Joan
Matèries en català:  Història local.
Matèries en anglès: Local History.
- 12 p. - Ver registro completo