Affar - Revista dels Departaments de Llengua i Literatura Catalanes


Affar - Revista dels Departaments de Llengua i Literatura Catalanes<br><br><p><i>Affar</i> (ISSN 0211-593X) fou editada pel Departament de Llengua i Literatura Catalanes de la Universitat de les Illes Balears els anys 1981 i 1982 i en sortiren dos únics números. Hi col·laboraren professors del mateix departament de Filologia, tant de l'especialitat de Catalana com Espanyola, i també s'hi sumaren alguns escriptors mallorquins.</p>

Aquesta col-lecció consta de 31 articles