Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Aportacions a l'estudi del teatre mallorquí contemporani
Autor/es Nadal, Antoni
Matèries en català: Literatura
Matèries en anglès: Literature
Abstract:  Abstract not available
Font:  Affar 1982, no. 2, pp. 147-160
Identificador:  0211-593X
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess