Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Esquema de Damià Huguet
Autor/es Albertí, Josep
Matèries en català: Literatura
Matèries en anglès: Literature
Abstract:  Abstract not available
Font:  Affar 1981, no. 1, pp. 49-57
Identificador:  8460022307 ; 0211-593X
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess