Examina


Affar 1981, vol. 1
Universitat de les Illes Balears. Departament de Filologia Catalana i Lingüística General
ISSN: 0211-593x ; 
Matèries en català: Filologia catalana ; Literatura catalana ; Cultura popular
Matèries en anglès: Catalan literature ; Catalan philology ; Popular culture
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 176 p. - 

Affar 1982, vol. 2
Universitat de les Illes Balears. Departament de Filologia Catalana i Lingüística General
ISSN: 0211-593x ; 
Matèries en català: Filologia catalana ; Literatura catalana ; Cultura popular
Matèries en anglès: Catalan literature ; Catalan philology ; Popular culture
Avís legal: all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
- 189 p. -