Informes de Recerca de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa


Informes de Recerca de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa

Els reports o informes de recerca són els documents que deixen constància dels diferents projectes i investigacions duits a terme pels grups de recerca o pels investigadors individuals. Els informes de recerca de l'IRIE es publiquen de manera individual a la pàgina web i també en un disc compacte que, a manera de col·lecció, recollirà tots els publicats cada any. Els informes, que els grups poden redactar en català, castellà o anglès, es presenten amb un resum i les paraules clau en cadascuna d'aquestes llengües. Suposen una eina excel·lent per conèixer la feina dels grups, la producció científica de l'Institut i també, per a la consulta de les dades completes obtingudes en les investigacions.

Aquesta col-lecció consta de 16 articles