ExaminaAdquisició de procediments científics per alumnes de 4t d'ESO i 2n de batxillerat a les Illes Balears. La seva relació amb els requeriments d’estudis superiors.
Catalán, Albert ; Casero Martínez, Antonio; Catany, Miquel; Palou, Miquel; Palou, Pere J.; Ponsell, Catalina; Ramon, Guillem; Soberats, Maria Antònia; Vergés, Agustí.
doi:10.3306/IRIE.INFORME.RECERCA.N3.2013; p-ISSN: 2340-2601.
Matèries en català:Evolució; Educació secundària -- Illes Balears; Ciència.
Matèries en anglès:Evolution; Education, Secondary; Science.
Avís legal:All rights reserved; info:eu-repo/semantics/openAccess
PDF -185 p. -