ExaminaQuè queda del que es va viure a l’escola? La contribució del CEIP Es Pont.
Pomar Fiol, Maria Bel .
doi: 10.3306/IRIE.INFORME.RECERCA.N11.2014; p-ISSN: 2340-2601.
Matèries en català:Educació; Programes de millora de l'escola; Educació Experiències .
Matèries en anglès:Eduaction; School improvement programs.
Avís legal:All rights reserved; info:eu-repo/semantics/openAccess
PDF -61 p. - 


El Tractament Integrat de les Llengües i l’aprenentatge de les ciències a l’Educació Secundària Obligatòria.
Catalan, Albert ; Catany, Miquel; Palou, Miquel; Palou, Pere J.; Ponsell, Catalina; Ramon, Guillem; Soberats, Maria Antònia; Vergés, Agustí.
doi:10.3306/IRIE.INFORME.RECERCA.N12.2014; p-ISSN: 2340-2601.
Matèries en català:Educació secundària; Anglès -- Ensenyament; Competència i actuació (Lingüística) ; Educació.
Matèries en anglès:Education; Education, Secondary; English language Study and teaching; Competence and performance (Linguistics).
Avís legal:All rights reserved; info:eu-repo/semantics/openAccess
PDF -19 p. -