ExaminaProtocol d’identificació i avaluació de l’alumnat d’altes capacitats intel·lectuals en centres escolars.
Rodríguez, Rosabel ; Rabassa, Georgina; Salas, Rocío; Pardo, Aurelia.
doi:10.3306/IRIE.INFORME.RECERCA.N14.2015; p-ISSN: 2340-2601.
Matèries en català:Educació; Ciències de l'educació.
Matèries en anglès:Education.
Avís legal:All rights reserved; info:eu-repo/semantics/openAccess
PDF -110 p. - 


Anàlisi d’indicadors per a l’èxit educatiu a les Illes Balears (AIEE). Les bases del projecte.
Oliver Trobat, Miquel F. ; Rotger Amengual, Bartomeu; Llinàs Ferrà, Bartomeu; Nicolau Crespí, Gaspar; Cañellas Roca, Bartomeu; Sbert Garau, Miquel; Alzina Seguí, Pere; Calafat Albertí, Amador; Morante Milla, Antoni; Bauzà Sampol, Antoni; Salvà Mut, Francisca.
doi:10.3306/IRIE.INFORME.RECERCA.N13.2015; p-ISSN: 2340-2601.
Matèries en català:Indicadors educatius; Qualitat de l'educació; Sistema educatiu ; Educació.
Matèries en anglès:Educational indicators; Educational Quality; Instructional systems; Education.
Avís legal:All rights reserved; info:eu-repo/semantics/openAccess
PDF -51 p. -