ExaminaAbandono escolar y retorno al sistema educativo en Baleares: Historias de vida del alumnado de Educación Permanente de Personas Adultas (EPA).
Salvà, Francesca; Oliver Trobat, Miquel F.; Sureda, Jaume; Casero Martínez, Antonio; Adame, Teresa; Comas, Rúben.
doi:10.3306/IRIE.INFORME.RECERCA.N2.2013; p-ISSN: 2340-2601
Matèries en català:Educació; Fracàs escolar -- Illes Balears ; Educació d'adults -- Illes Balears.
Matèries en anglès:Education; High school dropouts; Adult education -- Spain -- Balearic Islands; School failure -- Spain -- Balearic Islands .
Avís legal:All rights reserved; info:eu-repo/semantics/openAccess
PDF -101 p. - Ver registro completo


Adquisició de procediments científics per alumnes de 4t d'ESO i 2n de batxillerat a les Illes Balears. La seva relació amb els requeriments d’estudis superiors.
Catalán, Albert; Casero Martínez, Antonio; Catany, Miquel; Palou, Miquel; Palou, Pere J.; Ponsell, Catalina; Ramon, Guillem; Soberats, Maria Antònia; Vergés, Agustí.
doi:10.3306/IRIE.INFORME.RECERCA.N3.2013; p-ISSN: 2340-2601
Matèries en català:Evolució; Educació secundària -- Illes Balears; Ciència.
Matèries en anglès:Evolution; Education, Secondary; Science.
Avís legal:All rights reserved; info:eu-repo/semantics/openAccess
PDF -185 p. - Ver registro completo


Anàlisi del perfil del formador de formadors des de la perspectiva practicoreflexiva a les Illes Balears.
Oliver Trobat, Miquel F.; Casero Martínez, Antonio; Portas Fuentespina, Heracli; Llobera Sáez, Esperança.
doi:10.3306/IRIE.INFORME.RECERCA.N8.2013; p-ISSN: 2340-2601
Matèries en català:Educació permanent -- Illes Balears; Professors--Formació -- Illes Balears.
Matèries en anglès:Education; Teachers Training of; Continuing education -- Spain -- Balearic Islands -- Majorca.
Avís legal:All rights reserved; info:eu-repo/semantics/openAccess
PDF -134 p. - Ver registro completo


Anàlisi d’indicadors per a l’èxit educatiu a les Illes Balears (AIEE). Les bases del projecte.
Oliver Trobat, Miquel F.; Rotger Amengual, Bartomeu; Llinàs Ferrà, Bartomeu; Nicolau Crespí, Gaspar; Cañellas Roca, Bartomeu; Sbert Garau, Miquel; Alzina Seguí, Pere; Calafat Albertí, Amador; Morante Milla, Antoni; Bauzà Sampol, Antoni; Salvà Mut, Francisca.
doi:10.3306/IRIE.INFORME.RECERCA.N13.2015; p-ISSN: 2340-2601
Matèries en català:Indicadors educatius; Qualitat de l'educació; Sistema educatiu ; Educació.
Matèries en anglès:Educational indicators; Educational Quality; Instructional systems; Education.
Avís legal:All rights reserved; info:eu-repo/semantics/openAccess
PDF -51 p. - Ver registro completo


Análisis de la producción dientifica sobre plagio académico entre alumnado de secundaria en revistas académicas.
Sureda, Jaume; Comas, Rúben; Mut, Bartomeu; Juan, María Antonia; Morey, Mercè; Oliver Trobat, Miquel F.; Tudela, Lluís; Alvárez, Olaya.
doi:10.3306/IRIE.INFORME.RECERCA.N10.2013; p-ISSN: 2340-2601
Matèries en català:Educació; Plagi; Ensenyament secundari .
Matèries en anglès:Education; Plagiarism; Study and teaching (Secondary).
Avís legal:All rights reserved; info:eu-repo/semantics/openAccess
PDF -35 p. - Ver registro completo


Condiciones de éxito y rupturas en la participación de la población joven en los dispositivos de educación de segunda oportunidad: el caso del Centro Jovent.
Salvà, Francesca; Nadal, Joan; Melià, Agnès; Nicolau, Immaculada; Lomas, Carolina.
doi:10.3306/IRIE.INFORME.RECERCA.N15.2017; p-ISSN: 2340-2601
Matèries en català:Educació.
Matèries en anglès:Education.
Avís legal:All rights reserved; info:eu-repo/semantics/openAccess
PDF -142 p. - Ver registro completo


El plagio y otras formas de deshonestidad académica entre el alumnado de la Universitat de les Illes Balears: resultados generales, por género y por ramas y estudios.
Sureda, Jaume; Comas, Rúben; Casero, Antonio; Gili, Margalida; Urbina, Santos; Oliver Trobat, Miquel F.; Salvà, Francesca; Mut, Bartomeu.
doi:10.3306/IRIE.INFORME.RECERCA.N6.2013; p-ISSN: 2340-2601
Matèries en català:Educació; Plagi -- Illes Balears; Universitat de les Illes Balears.
Matèries en anglès:Education; Literary forgeries and mistifications; Plagiarism -- Spain -- Balearic Islands ; Universities and colleges -- Spain -- Balearic Islands.
Avís legal:All rights reserved; info:eu-repo/semantics/openAccess
PDF -49 p. - Ver registro completo


Protocol d’identificació i avaluació de l’alumnat d’altes capacitats intel·lectuals en centres escolars.
Rodríguez, Rosabel; Rabassa, Georgina; Salas, Rocío; Pardo, Aurelia.
doi:10.3306/IRIE.INFORME.RECERCA.N14.2015; p-ISSN: 2340-2601
Matèries en català:Educació; Ciències de l'educació.
Matèries en anglès:Education.
Avís legal:All rights reserved; info:eu-repo/semantics/openAccess
PDF -110 p. - Ver registro completo


El Tractament Integrat de les Llengües i l’aprenentatge de les ciències a l’Educació Secundària Obligatòria.
Catalan, Albert; Catany, Miquel; Palou, Miquel; Palou, Pere J.; Ponsell, Catalina; Ramon, Guillem; Soberats, Maria Antònia; Vergés, Agustí.
doi:10.3306/IRIE.INFORME.RECERCA.N12.2014; p-ISSN: 2340-2601
Matèries en català:Educació secundària; Anglès -- Ensenyament; Competència i actuació (Lingüística) ; Educació.
Matèries en anglès:Education; Education, Secondary; English language Study and teaching; Competence and performance (Linguistics).
Avís legal:All rights reserved; info:eu-repo/semantics/openAccess
PDF -19 p. - Ver registro completo


Estrategias de estudio y trabajo en estudiantes universitarios de la UIB..
Adame Obrador, M.T.; Aguilar Mediavilla, E.; Casero Martínez, A.; Colom Bauzà, J.; De La Iglesia Mayol, B.; Grases Colom, G.; Luca De Tena, C.; Pérez Castelló, J.; Rigo Carratalá, E.; Rodríguez Rodríguez, R.I.; Rosselló Ramón, M.R.; Sureda García, I..
doi:10.3306/IRIE.INFORME.RECERCA.N7.2013; p-ISSN: 2340-2601
Matèries en català:Aprenentatge; Estudiants universitaris -- Illes Balears; Universitat de les Illes Balears.
Matèries en anglès:Learning; College students.
Avís legal:All rights reserved; info:eu-repo/semantics/openAccess
PDF -179 p. - Ver registro completo


Fotografia i història de l’educació. Deu anys de recerca en el Grup d’Estudis d’Història de l’Educació de la UIB.
Comas Rubí, Francisca; Sureda García, Bernat.
doi:10.3306/IRIE.INFORME.RECERCA.N16.2018; p-ISSN: 2340-2601
Matèries en català:Educació; Educació -- Història; Fotografia.
Matèries en anglès:Education; Education -- History; Photography.
Avís legal:All rights reserved; info:eu-repo/semantics/openAccess
PDF -22 p. - Ver registro completo


Indicadors d'investigació de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa. IRIE 2008-2012.
Oliver Trobat, Miquel F.; Comas Rubí, Francesca; García Buades, M. Esther; Mas Roig, Irene; Bonnín Mas, Francesca; Pascual López, Isabel; González Torrado, M Isabel; Palou Sampol, Maria ; Cayuela Pons, Esther; Salmerón Galiana, Marta; Dols Salas, Aina; Bauzá Sampol, Antoni; Guerrero Vives, Rosa M.
doi:10.3306/IRIE.INFORME.RECERCA.N9.2013 ; p-ISSN: 2340-2601
Matèries en català:Educació Investigació; Indicadors educatius ; Programes de millora de l'escola; Educació.
Matèries en anglès:Education Research; Educational indicators; School improvement programs; Education.
Avís legal:All rights reserved; info:eu-repo/semantics/openAccess
PDF -35 p. - Ver registro completo


Itinerarios en la creación de entornos enseñanza-aprendizaje significativos.
De Benito, Bàrbara; Salinas, Jesús; Darder, Antònia.
doi:10.3306/IRIE.INFORME.RECERCA.N5.2013; p-ISSN: 2340-2601
Matèries en català:Educació; Mapes conceptuals ; Aprenentatge organitzatiu .
Matèries en anglès:Education; Concept mapping; Organizational learning.
Avís legal:All rights reserved; info:eu-repo/semantics/openAccess
PDF -26 p. - Ver registro completo


La aplicación del ISTOF para el estudio de la eficacia escolar y del docente.
Reynolds, David; Salom, Kika; Iglesia Mayol, Begoña De la ; Rosselló Ramon, M. Rosa.
doi:10.3306/IRIE.INFORME.RECERCA.N1.2013; p-ISSN: 2340-2601
Matèries en català:Educació; Ensenyament eficaç ; Educació inclusiva .
Matèries en anglès:Education; Effective teaching; Inclusive education.
Avís legal:All rights reserved; info:eu-repo/semantics/openAccess
PDF -95 p. - Ver registro completo


Las competencias para la sostenibilidad ambiental en los planes de formación inicial del profesorado de primaria.
Sureda, Jaume; Oliver Trobat, Miquel F.; Catalán, Albert; Comas, Rúben; Alvárez, Olaya.
doi:10.3306/IRIE.INFORME.RECERCA.N4.2013; p-ISSN: 2340-2601
Matèries en català:Educació; Professors -- Formació ; Educació ambiental .
Matèries en anglès:Education; Teachers Training of; Environmental education.
Avís legal:All rights reserved; info:eu-repo/semantics/openAccess
PDF -38 p. - Ver registro completo


Protocol d’identificació i avaluació de l’alumnat d’altes capacitats intel·lectuals en centres escolars.
Rodríguez, Rosabel; Rabassa, Georgina; Salas, Rocío; Pardo, Aurelia.
doi:10.3306/IRIE.INFORME.RECERCA.N14.2015; p-ISSN: 2340-2601
Matèries en català:Educació; Ciències de l'educació.
Matèries en anglès:Education.
Avís legal:All rights reserved; info:eu-repo/semantics/openAccess
PDF -110 p. - Ver registro completo


Què queda del que es va viure a l’escola? La contribució del CEIP Es Pont.
Pomar Fiol, Maria Bel.
doi: 10.3306/IRIE.INFORME.RECERCA.N11.2014; p-ISSN: 2340-2601
Matèries en català:Educació; Programes de millora de l'escola; Educació Experiències .
Matèries en anglès:Eduaction; School improvement programs.
Avís legal:All rights reserved; info:eu-repo/semantics/openAccess
PDF -61 p. - Ver registro completo