Projecte 99: de la idea al paper

Coordinat per Francesc Grimalt, Marisa Blume i Miquel Segura

Una línia sobre el paper, essent el gest més humil, pot ser l’acte més revolucionari.

El projecte 99 neix d'una iniciativa conjunta dels artistes Francesc Grimalt, Marisa Blume i Miquel Segura, que actuen com a coordinadors artístics del projecte, juntament amb la Universitat de les Illes Balears, que aporta la seva tecnologia i experiència en el camp de la digitalització i l'accés obert.

Aquesta col·lecció consta de 99 obres i inclouen des de mers apunts del natural a esbossos per a projectes pictòrics, a més d'il·lustracions o simples idees atrapades en el paper..

Els artistes seleccionats per participar en el projecte són tant novells com de prestigi reconegut, de les Illes Balears o residents. Des d'un principi, els coordinadors varen decidir que les obres seleccionades haurien de tenir com a nexe comú un petit format —algunes, de fet, són mers esbossos— i, sobretot, que s'havien d'emprar tècniques monocromes en la seva creació. Aquesta premissa, en aparença minimalista, no ha impedit un desplegament de formes artístiques múltiples i molt diverses, des de trama més realista fins al simple gest d'un traç.

El propòsit d'aquesta col·lecció és oferir una exposició digital de les obres dels artistes seleccionats amb la finalitat de donar-les la màxima visibilitat a Internet. S'han integrat les obres a diferents recolectors i biblioteques digitals de prestigi nacional i internacional i, per fer-lo possible s'ha emprat el protocol OAI (Open Archives Initiative) que permet la disseminació de la fitxa tècnica de cada obra de forma automatitzada, la seva posterior recolecció i rèplica a les biblioteques i repositoris digitals escollits, a més a més de donar accés a una visualització d'alta resolució i qualitat de l'obra artística en sí.

Aquesta col-lecció consta de 99 articles