Registre complet
Títol del projecte Implica't: el rol docent a l'etapa d'educació infantil
Codi del projecte PID222409
Investigador principal Carme Pinya Medina
Membres de l'equip Ana Belén Petro Balaguer ; Maria del Mar Oliver Barceló ; Virginia Morcillo Loro ; Carme Rosselló Rosselló ; Alberto José Flores Clemente ; Martina Perelló Contestí ; Maria Jerònima Ferrer Ribot.
Resum Aquest projecte és l'extensió d'un projecte iniciat al 2021-2022 que té com a finalitat dissenyar i desenvolupar un pla d'innovació per acompanyar a l'alumnat d'Educació Infantil en el procés de construcció de la identitat professional al llarg dels estudis