Registro completo
Títol:     Los pasos
Autor/es: Valls Pérez, Joana Maria
Matèries en català: Salut--Filosofia ; Empatia
Matèries en castellà: Asistencia sanitaria ; Empatía
Matèries en anglès: Health promotion ; Social equality ; Empathy
Font:  Fomentar l'Empatia a través del Conte com a Recurs Didàctic
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess