veuPoeta https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/aca/collection/veuPoeta/page/about <p><b><span lang=CA>Veu de Poeta</span></b></p> <p><span lang=CA>La col·lecció Veu de Poeta, recull els llibrets que acompanyaven a un enregistrament sonor de recitals de poesia &quot;Veu de Poeta&quot;, en què poetes consagrats de les Illes Balears i de l'estat espanyol, recitaven poemes que conformen part de la seva trajectòria literària. Entre els participants podem destacar figures tan rellevants com Marià Villangómez, Cristobal Serra, Bartomeu Fiol, o el premi Cervantes de 2020, Francisco Brines.</span></p> <p><span lang=CA>La col·lecció s'inicià amb el número 2 dedicat a Biel Mesquida, ja que el primer estava previst que fos el poeta Blai Bonet, que malauradament finí abans del recital<b>.</b></span></p> en Thu, 04 May 2023 15:06:12 CEST Fri, 13 Oct 2023 04:41:01 CEST unknown unknown Veu de poeta II: Biel Mesquida https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/aca/collection/veuPoeta/document/VeudePoeta_002 Veu de poeta III: Bartomeu Fiol https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/aca/collection/veuPoeta/document/VeudePoeta_003 Veu de Poeta IV: Jaume Pomar https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/aca/collection/veuPoeta/document/VeudePoeta_004 Veu de Poeta V: Miquel Cardell https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/aca/collection/veuPoeta/document/VeudePoeta_005 Veu de poeta VI: Cristóbal Serra https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/aca/collection/veuPoeta/document/VeudePoeta_006 Veu de poeta VII: Marià Villangómez https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/aca/collection/veuPoeta/document/VeudePoeta_007 Veu de poeta VIII: Antoni Vidal Ferrando https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/aca/collection/veuPoeta/document/VeudePoeta_008 Veu de poeta IX: Miquel López Crespí https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/aca/collection/veuPoeta/document/VeudePoeta_009 Veu de poeta X: Jean Serra https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/aca/collection/veuPoeta/document/VeudePoeta_010 Veu de poeta XI: Francisco Diaz de Castro i Diego Sabiote https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/aca/collection/veuPoeta/document/VeudePoeta_011 Veu de poeta XII: Francisco Brines https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/aca/collection/veuPoeta/document/VeudePoeta_012 Veu de poeta XIII: Pere Bonnin https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/aca/collection/veuPoeta/document/VeudePoeta_013