publicacionsACA https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/aca/collection/publicacionsACA/page/about <p><b><span lang=CA>Publicacions de la Fundació ACA </span></b></p> <p><span lang=CA>Aquesta col·lecció és una miscel·lània de publicacions puntuals sense continuïtat en el temps, i que engloba actes de reconeixement a membres de la fundació, catàlegs d'exposicions, catàleg de discos d'Unió de Músics, o materials didàctics sobre Johan Sebastian Bach.</span></p> en Thu, 04 May 2023 14:52:19 CEST Fri, 13 Oct 2023 04:38:49 CEST unknown unknown Gàbies https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/aca/collection/publicacionsACA/document/Gabies Jornadas Internacionales de Organo, Baleares, 3 al 20 de diciembre, 1985 (programa) https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/aca/collection/publicacionsACA/document/JornadasInternacionalesdeOrgano Unió Músics: "Escoltau música d'avui" https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/aca/collection/publicacionsACA/document/UniodeMusics Iniciació a la música de "Bach al segle XX" https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/aca/collection/publicacionsACA/document/IniciacioMusicaBach Reconeixement a l'escriptor Alexandre Ballester https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/aca/collection/publicacionsACA/document/ReconeixementAlexandreBallester VI Reconeixement 14 de Novembre-ACA: Homenatge a Pere Bonnin https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/aca/collection/publicacionsACA/document/Reconeixement14NovembreVI VII Reconeixement 14 de Novembre-ACA: Homenatge a Miquel Bennàssar, Arnau Reynés i Antoni Mulet https://ibdigital.uib.es/greenstone/library/aca/collection/publicacionsACA/document/Reconeixement14NovembreVII