ExaminaVeu de poeta II: Biel Mesquida (1999)
Mesquida, Biel
Font: D.C . 41
Matèries en català:Poesia--Lectura pública; Poesia--Antologies
Matèries en anglès:Oral interpretation of poetry; Poetry--Collections
PDF -56 p. - 

Veu de poeta III: Bartomeu Fiol (1999)
Fiol, Bartomeu
Font: Dipòsit Legal: PM - 1178-1999, D.C . 43
Matèries en català:Poesia--Lectura pública; Poesia--Antologies
Matèries en anglès:Oral interpretation of poetry; Poetry--Collections
PDF -52 p. - 

Veu de Poeta IV: Jaume Pomar (1999)
Pomar, Jaume
Matèries en català: Poesia--Lectura pública; Poesia--Antologies
Matèries en anglès:Oral interpretation of poetry; Poetry--Collections
PDF -42 p. - 

Veu de Poeta V: Miquel Cardell (1999)
Cardell, Miquel
Font: Dipòsit Legal: PM - 2302-1999, D.C . 48
Matèries en català:Poesia--Lectura pública; Poesia--Antologies
Matèries en anglès:Oral interpretation of poetry; Poetry--Collections
PDF -68 p. -