Registro completo
Títol:     IV Jornadas musicals capvuitada de Pàsqua. IV Simposi sobre els orgues històrics de Mallorca. IV trobada de documentalistes musicals, Muro, 1997 (Actes)
Autor/es: Fundació A.C.A. - Centre de Recerca i Documentació Histórico Musical
Matèries en català: Orgue--Congressos
Matèries en castellà: Órgano--Congresos
Matèries en anglès: Organ--Congresses
Abstract:  Abstract not available
Font:  Simposi sobre els orgues històrics de Mallorca (actes)
Identificador:  Depòsit legal: P.M. 7803/98
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  all rights reserved