Setmana Internacional d'Orgue


Setmana Internacional d'Orgue

Setmana Internacional de l'Orgue

Aquesta col·lecció es compon dels programes de concerts de la setmana Internacional de l'Orgue que se celebra d'ençà de 2008 a l'església de Sant Francesc de Palma. Esdeveniment organitzat conjuntament per la Fundació ACA i el Convent de Sant Francesc, amb el suport de les principals institucions de les Illes, que permet als ciutadans de les Balears de gaudir dels organistes més prestigiosos del món.

A més dels programes abans esmentats, també hem incorporat els programes de les primeres jornades internacionals del orgues de 1985 i Orgues històrics de Mallorca de 2000, que foren els antecedents de la Setmana Internacional de l'Orgue.

Aquesta col-lecció consta de 13 articles