Registro completo
Títol:     VIII setmana internacional d'Orgue, Palma de Mallorca, 2015 (Basílica de Sant Francesc)
Autor/es: Convent de Sant Francesc
Matèries en català: Concerts (Orgue)--Programa
Matèries en castellà: Conciertos (Organo)--Programa
Matèries en anglès: Concertos (Organ)--Program
Abstract:  Abstract not available
Font:  Setmana internacional d'orgue, Palma de Mallorca (Basílica de Sant Francesc)
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/other ; info:eu-repo/semantics/publishedversion
Avís legal:  all rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAcces